Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Розрахунки за акредитивами

profinstrument2152.4. Розрахунки за акредитивами

Акредитив - це умовне грошове зобов'язання, прийняте банком за дорученням його клієнта - платника, зробити платежі на користь одержувача коштів після пред'явлення одержувачем документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку здійснити такі платежі.

Акредитивна форма - одна з основних у міжнародних розрахунках. Певне поширення акредитив отримав і у внутрішніх розрахунках країни.

В ході еволюції розрахунків акредитивами були вироблені різноманітні їх типи, 90% яких становить документарний акредитив (у різних формах і різновидах). Використовується також грошовий акредитив - іменний документ, який видається банком особі, яка внесла певну суму і бажає одержати її в іншому місті чи за кордоном.

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (УОП) розроблені Міжнародною торговою палатою (МТП) і вперше прийняті на Віденському конгресі в 1933 р. Ці правила періодично переглядаються, доповнюються і змінюються, виходячи з тенденцій розвитку торгівлі і розрахунків, прискорення перевезення вантажів і т. п. Остання із зазначених редакцій вступила в силу з 1 січня 1994

Учасниками при акредитивній формі розрахунків є:

1) платник (покупець), який звертається до банку з проханням про відкриття акредитива; 2) банк - емітент, що відкриває акредитив; 3) постачальник (отримувач коштів по акредитиву); 4) у більшості випадків в якості 4-й боку підключається банк постачальника ( виконуючий банк).

Випуск та обіг акредитивів в Росії регулюється ГК РФ (частина друга, гл.46 $ 3), а також Положенням про безготівкові розрахунки № 2-П від 3.10.2002.

Ця форма розрахунків використовується тільки в иногороднем обороті. Акредитив може бути призначений для розрахунків тільки з одним постачальником. Термін дії акредитива банківськими правилами не регламентується, а встановлюється в договорі між покупцем і постачальником.

При даній формі розрахунків платіж відбувається за місцем знаходження постачальника. На відміну від інших форм безготівкових розрахунків, акредитивна форма гарантує платіж постачальнику або за рахунок власних коштів покупця {покриті акредитиви або депоновані), або за рахунок коштів його банку (непокриті акредитиви або гарантовані).

При відкритті покритого (депонованого) акредитива банк - емітент перераховує за рахунок коштів платника або наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у виконуючий банк (банк постачальника) на весь термін дії акредитива. При відкритті непокритого (гарантованого) акредитива банк - емітент надає виконуючому банку право списувати зі свого кореспондентського рахунку, відкритого у виконуючому банку, грошові кошти в оплату акредитива.