Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Розрахунки інкасовими дорученнями

profinstrument1722.2.3. Розрахунки інкасовими дорученнями

Для списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку використовуються також інкасові доручення. Розрахунки інкасовими дорученнями є приватним видом розрахунків по інкасо і застосовуються, коли документи мають бути оплачені пс пред'явленні, тобто негайно після одержання банком інкасового доручення.

Інкасові доручення можуть застосовуватися в наступних випадках:

1) коли такий порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством (для стягнення недоїмок з податків та інших обов'язкових платежів, сум штрафів, пені та інших санкцій, митних платежів і т. д. - всього налічується близько десятка такого виду стягнень); 2) для стягнення коштів платників за виконавчими документами, виданими судами, нотаріусами, арбітражними судами; 3) коли такий вид розрахунків передбачено в договорі між партнерами, за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з його рахунку без розпорядження платника.

Інкасове доручення складається на бланку встановленої форми. Для перших двох випадків застосування інкасового доручення в полі "Призначення платежу" має міститися посилання на відповідний закон (із зазначенням його номера і дати прийняття) ТПТ на дату і номер виконавчого документа, з відповідно до якого виробляється примусове стягнення. Крім

26

того, до інкасовими дорученнями, виставленим на підставі виконавчих документів, повинен додаватися оригінал або дублікат самого виконавчого документа.

Виконавчі документи (про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, та ін,) зберігають силу тільки на той час, на яке присуджені платежі. Якщо прикладений до інкасовому дорученням виконавчий документ пред'явлено по закінченні строку, встановленого законодавством, то інкасове доручення на безспірне списання коштів не приймається банком до виконання.

Після прийняття банком інкасового доручення банк повинен у п'ятиденний строк здійснити платіж.