Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Розрахунки платіжними вимогами, оплачуються без акцепту платників

profinstrument1152.2.2. Розрахунки платіжними вимогами, оплачуються без акцепту платників

Платіжна вимога може використовуватися для безакцептного списання коштів з рахунків платників.

Відомі два випадки, в яких може застосовуватися безакцептне списання коштів:

1) коли право на безакцептне списання надається законодавством деяким підприємствам і організаціям за надані ім'я послуги

24

(Поштові, телеграфні, телефонні послуги, перевезення вантажів, електроенергію, газ і т. д.);

2) коли така форма розрахунків передбачена в договорі між партнерами.

У першому випадку в полі платіжного вимоги "Умови оплати" одержувач коштів проставляє "без акцепту" і робить посилання на закон (із зазначенням його номера і дати прийняття), на підставі якого здійснюється безакцептне стягнення. При цьому в полі "Призначення платежу" у встановлених випадках обов'язково вказуються показання вимірювальних приладів і діючі тарифи.

У другому випадку (коли дана форма передбачена договором) одержувач коштів в полі "Умови оплати" вказує "без акцепту" і дату, номер і пункт основного договору, що надає йому право безакцептного списання.

Використовуючи таку форму розрахунків, платник надає право своєму партнеру вільно розпоряджатися коштами свого рахунку. Тому в договорі банківського рахунку, укладеному між платником та обслуговуючим його банком, або в додатковій угоді до нього повинно міститися умова про можливість безакцептного списання коштів з цього рахунку.

Крім того, платник зобов'язаний надати в обслуговуючий банк відомості про одержувача коштів, який має право виставляти платіжні вимоги на списання грошових коштів у безакцептному порядку; найменування товарів, робіт і послуг, за які будуть проводитися платежі, а також про основному договорі (дата, номер і пункт, що передбачає право безакцептного списання).

Відсутність такої інформації служить для банку підставою для відмови в оплаті платіжного вимоги без акцепту, і платіжна вимога оплачується в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту п'ять робочих днів.