Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Розрахунки по інкасо

profinstrument21317

12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: Утримання

2.2. Розрахунки по інкасо

Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за якої банк (банк - емітент) за дорученням клієнта здійснює дії щодо одержання від платника платежу. Банк - емітент, який одержав доручення клієнта, може залучити для його виконання банк платника (виконуючий банк).

У тих випадках, коли банк - емітент здійснює розрахунково - касове обслуговування та платника і одержувача грошей, він одночасно є і виконуючим банком.

Платежі в порядку інкасо можуть здійснюватися як з акцептом, так і без акцепту платника (у випадках, передбачених законодавством). Якщо розрахунки здійснюються з акцептом платника (акцептная форма), то на банк - емітент покладаються такі обов'язки:

17

а) забезпечити пред'явлення платнику в обслуговуючий його банк вимоги зробити платіж разом з відповідними документами;

б) зарахувати на рахунок отримувача грошові кошти після надходження їх від банку платника.

Якщо розрахунки проводяться. без акцепту платника, то на банк - емітент покладається обов'язок виробити безперечне (безакцептне) списання коштів з рахунку платника і зарахувати, їх на рахунок одержувача платежу.

Виконуючий банк після отримання ним платіжної вимоги разом з необхідними документами повинен при акцептний формі розрахунків, по - перше, пред'явити надійшли документи для акцепту платнику, та, по - друге, при отриманні акцепту від платника зробити списання коштів з його рахунка і забезпечити їх переклад в банк одержувача платежу для зарахування їх на його рахунок.

Акцепт - згода на оплату. Існують наступні види акцепту:

1) попередній акцепт, коли переказування грошей з рахунку платника проводиться тільки після його заявленого згоди на оплату. При даній формі акцепту банк протягом певного числа днів чекає згоди на оплату, після чого списує гроші з рахунку клієнта; 2) наступний акцепт - при даній формі акцепту при надходженні розрахункових і відвантажувальних документів від постачальника банк платника одразу списує кошти з рахунку свого клієнта і протягом декількох днів очікує відмови від акцепту; 3) позитивний акцепт - форма акцепту, при якій платник зобов'язаний в кожному розрахунковому документу, що містить вимогу постачальника на оплату, заявити в письмовій формі або свою згоду на оплату, або свою відмову від акцепту; 4) негативний акцепт - форма акцепту, при якій платник письмово повідомляє банк лише про відмову від акцепту. Не заявлені у встановлений термін відмови розцінюються банком як згода платника на оплату (мовчазний акцепт).