Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Списання банком коштів з рахунку проводиться

profinstrument029Списання банком коштів з рахунку проводиться на підставі першого примірника розрахункового документа.

Розрахункові документи приймаються банками до виконання за наявності на 1-му примірнику підписів осіб, які мають право підписувати розрахункові документи, та відбитку печатки незалежно від їх суми. Вони дійсні до пред'явлення в обслуговуючий банк протягом 10 календарних днів, не рахуючи дня їх виписки.

10

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

З яких елементів складається система безготівкових розрахунків? Хто є учасником безготівкових розрахунків? Хто встановлює правила проведення безготівкових розрахунків: беруть участь в них господарюючі суб'єкти, банки, або вони здійснюються за єдиними правилами? Який державний орган займається організацією та регулюванням системи розрахунків у країні? У якому вигляді повинні зберігатися кошти для забезпечення можливості використання їх в безготівкових розрахунках? Чим відрізняється розрахунковий рахунок від поточного рахунку? У якому порядку відбувається відкриття розрахункового рахунку. клієнту банку? Які документи він повинен представити? Ким встановлюється форма проведення розрахунків у конкретних випадках і де фіксується? Чи можуть здійснюватися платежі з рахунків без згоди їх владельце'в? Хто несе відповідальність за недотримання зобов'язань в частині розрахунків і яку роль в її наступі грає банк за відсутності його провини? Чи несе банк відповідальність за несвоєчасне списання або зарахування коштів і в якому вигляді? Що розуміється по способом платежу в безготівкових розрахунках? Що означає глобальний платіж? За рахунок яких джерел можуть проводитися платежі? Що розуміється під черговістю платежів? В якій черговості відбувається списання коштів з рахунку клієнта за наявності на ньому достатньої для виконання усіх зобов'язань залишку коштів? В якій черговості здійснюються платежі з рахунків клієнтів при нестачі коштів на них для задоволення всіх пред'явлених до рахунку вимог? На підставі яких документів виробляються безготівкові розрахунки? Які основні реквізити розрахункових документів? Що розуміється під документообігом?