Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать

profinstrument197Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.

9

7 :: 8 :: 9 :: Зміст

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Всі безготівкові розрахунки здійснюються на основі розрахункових документів, які здійснюють рух між господарюючими суб'єктами і банками.

Послідовне проходження документів по всіх пунктах від початку до кінця маршруту документа називається документообігом. Іншими словами, документообіг - це система оформлення, використання та руху розрахункових документів та грошових коштів.

Розрахункові документи, використовувані при діючих формах розрахунків, можуть оформлятися або на паперових носіях, або в електронному вигляді. Розрахункові документи на паперових носіях оформляються на спеціальних бланках документів, включених до Загальноросійський класифікатор управлінської документації (ОКУД) ОК 011-93, які

9

виготовляються у друкарні або з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Розрахункові документи повинні містити такі обов'язкові реквізити;

найменування розрахункового документа і код форми по ОКУД ОК 011-93; номер розрахункового документа, число, місяць, рік його виписки; вид платежу; найменування платника, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника (ІПН); реквізити банку платника: найменування та місцезнаходження банку платника, БИК і номер його кореспондентського рахунку; найменування отримувача коштів, номер його рахунку в банку і реєстраційний податковий номер ІПН; найменування і місцезнаходження банку одержувача (у чеку не вказується), його банківський ідентифікаційний код (БИК), номер кореспондентського рахунку; призначення платежу ; сума платежу (прописом і цифрами); черговість платежу; вид операції відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях; підписи уповноважених осіб та відбиток печатки.

Розрахункові документи, крім чеків, надаються в банк у кількості примірників, необхідній для банку і всіх що беруть участь у розрахунках сторін. Всі примірники розрахункового документа повинні бути заповнені ідентично.