Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Така форма заліків взаємних вимог була поширена в умовах

profinstrument083Така форма заліків взаємних вимог була поширена в умовах планової економіки і використовувалася для ліквідації накопичених взаємних боргів підприємств. Для умов ринкової економіки ця форма розрахунків нехарактерна, хоча, в принципі може бути здійснена, що було доведено в 1993 році.

В даний час найбільш поширеними є взаємозаліки, які проводяться бухгалтеріями підприємств минаючи банк.

Для проведення такого заліку використовують, як правило, рахунки-фактури. Підприємства пред'являють документи, що засвідчують відвантаження продукції або надання послуг, і на підставі цих документів складається опис (акт звірки взаємної заборгованості), що складається з двох частин - в першій наводяться перелік документів одного підприємства, а в другій - перелік документів іншого підприємства.

Крім опису складається акт взаємозаліку, де вказуються зараховані документи і суми. На не зараховану суму виписується платіжне доручення, і, кошти перераховуються через банк.

До опису та акту додаються копії всіх документів, пов'язаних з цим взаємозаліком (рахунків-фактур, договорів і т. п.).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Які документи можуть бути пред'явлені до заліку взаємних вимог? Як визначається ефективність заліку взаємних вимог? Який механізм проведення разових заліків взаємних вимог? Як проводяться групові заліки взаємних вимог? Чи можна провести залік взаємних вимог через банк? Які документи складаються в процесі здійснення взаємозаліку через бухгалтерію підприємства? Як надходять з грошовою сумою, не зачтенной в ході проведення взаємозаліку?

2.7. МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ

Розрахунки між клієнтами одного й того ж банку виробляються шляхом перерахування коштів з рахунку на рахунок без участі кореспондентського рахунку.

Однак, у більшості випадків при виконанні доручень свого клієнта банк повинен проводити розрахунки з іншими

49

банками. Безготівкові розрахунки в цьому випадку виробляються на підставі використання кореспондентських рахунків.

Кореспондентський рахунок - це рахунок одного банку, відкритий в іншому банку, на основі коштів якого банк-кореспондент проводить розрахунки з клієнтами першого банку, Для відкриття кореспондентських рахунків банки укладають кореспондентські договори. Існують наступні способи встановлення кореспондентських взаємин між банками: