Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Таким чином, маючи юридичну силу термінового зобов'язання

profinstrument140Таким чином, маючи юридичну силу термінового зобов'язання банку з усіма витікаючими правами, банківський вексель стає еластичним, гнучким інструментом здійснення платежів, обслуговування частини платіжного обороту господарства.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Що таке вексель? Перелічити основні види векселів. Хто є учасниками розрахунків за допомогою простих і переказних векселів? Які реквізити векселя є обов'язковими? Хто є основним боржником по простому і за переказним векселем? За допомогою якої операції можна підвищити надійність векселя? Хто несе відповідальність за платіж по авальованим векселем? За допомогою якої операції можна передати вексель іншій особі? Як називається особа, яка отримала вексель від іншої особи? Якими правами воно володіє? Каші існують види індосаменту? Які способи встановлення терміну платежу використовуються в даний час? Що являє собою операція банку з інкасування векселів? Що означає термін "протест векселя"?

46

Як встановлюється термін стягнення платежу за векселем у разі його опротестування? Що являє собою доміціляція векселів?

2.6 розрахунки, засновані на заліку взаємних вимог (КЛІРИНГ)

Під цим видом розрахунків розуміються безготівкові розрахунки, в яких взаємні претензії і зобов'язання підприємств погашаються в рівновеликих сумах і лише на суму сальдо проводиться перерахування грошей.

Як правило, заліки взаємних вимог (кліринг) проводяться між підприємствами, пов'язаними між собою як зустрічній, так і послідовною передачею продукції або наданням послуг. Економічною основою клірингу є високий рівень спеціалізації і кооперації господарюючих суб'єктів і обумовлені ними взаимопоставки.

До заліку можуть бути представлені будь-які платіжні документи, а саме - платіжні доручення, платіжні вимоги, чеки, векселі.

До заліку не приймаються документи по платежах ^ в позабюджетні фонди і в бюджет.

Незачтенний залишок перераховується за допомогою платіжного доручення.

Ефективність проведення заліку характеризується в допомогою коефіцієнта взаємозаліку, який розраховується як сума зарахованих документів, віднесена до суми документів, поданих до заліку.

Наприклад: підприємство А зобов'язане сплатити підприємству Б 200 тис. рублів, а отримати від підприємства Б повинно 180 тис. рублів. До заліку будуть представлені документи в сумі 380 тис. рублів, а взаємно погашено буде 360 тис. рублів. Коефіцієнт взаємозаліку (До вз) складе: