Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Якщо на рахунку боржника відсутні кошти або їх недостатньо, то банк

profinstrument056Якщо на рахунку боржника відсутні кошти або їх недостатньо, то банк поміщає інкасове доручення разом з доданим виконавчим документом у картотеку № 2, після чого воно буде виконуватися по мірі надходження грошових коштів у порядку, встановленому законодавством.

Порядок списання грошових коштів у безспірному порядку за допомогою інкасових доручень на основі договору аналогічний порядку безакцептного списання грошових коштів за допомогою платіжної вимоги на основі договору.

Відповідальність за правомірність виставляння інкасового доручення і правильність зазначення в ньому підстави для безспірного списання коштів несе одержувач коштів. Банки не розглядають по суті заперечень платників проти списання грошових коштів з їх рахунків у безспірному порядку.

Банки можуть призупинити безспірне списання грошових коштів, якщо надійшло відповідна постанова суду або з інших підстав, передбачених законодавством.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. У яких випадках платіжна вимога може використовуватися для безакцептного списання коштів?

27

Як оформляється платіжна вимога на списання коштів без акцепту платника? Що є необхідною умовою можливості безакцептного списання коштів з рахунку? У яких випадках банк може відмовити в прийомі платіжної вимоги на списання коштів без акцепту? Хто несе відповідальність за обгрунтованість безакцептного списання коштів? У яких випадках для розрахунків можуть застосовуватися інкасові доручення? Яка інформація повинна міститися в полі "Призначення платежу" інкасового доручення? Які документи повинні додаватися до інкасовому дорученням при безакцептному списанні коштів за виконавчими документами? Чи повинен платник забезпечити можливість безакцептного списання коштів з його рахунку для безспірного стягнення з нього коштів у випадках, обумовлених законодавством? Протягом якого терміну інкасове доручення повинно бути плачено після прийняття його банком? Хто несе відповідальність за правомірність виставляння інкасового доручення?

2.3 Чекова форма розрахунків

Чек - письмове розпорядження платника своєму банку сплатити з його рахунку держателю чека певну грошову суму.

Юридичні принципи чекових операцій були сформульовані на Женевській конвенції з уніфікації правового режиму банківських чеків 19 березня 1931