Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Якщо умовами акредитива передбачено акцепт уповноваженого покупця, то на всіх

profinstrument183Якщо умовами акредитива передбачено акцепт уповноваженого покупця, то на всіх примірниках реєстрів повинна бути проставлена напис представника покупця

"Акцептований за рахунок акредитива від (дата) № __ Уполномоченним__ (Ф. І. О., паспортні дані) __

Найменування організації покупателя__

Подпісь_дата_ ".

Аналогічна напис робиться на товарно - транспортних та інших документах, необхідних відповідно до умов акредитива, з метою підтвердження дотримання умов договору.

Всі передавальні написи на векселі, його акцепт або аваль оформляються в межах встановленого строку платежу. Термін платежу за векселем є обов'язковим реквізитом, і його відсутність робить вексель недійсним.

Існує 4 способи встановлення терміну платежу за векселем:

1) строк на певний день; 2) строк за пред'явленням; 3) в стільки-то часу від складання векселя: а) через певну кількість днів, б) через певну кількість місяців, в) на початок місяця, середину місяця, кінець місяця; 4) в стільки-то часу за пред'явленням векселя.

Інше позначення терміну робить вексель недійсним, але, якщо термін платежу зовсім не вказаний, він підлягає оплаті за пред'явленням, що знижує його якість. Термін "по пред'явленні" означає, що вексель може бути пред'явлений до оплати вже наступного дня після його видачі.

Тільки векселі строком "за пред'явленням" і "в стільки-то часу від пред'явлення" можуть містити умови про відсотки. Якщо умова про відсотки мається на векселях з терміном "в стільки-то часу від складання" або "на певний день", то воно вважається ненаписаною, тобто зазначені в них відсотки не нараховуються і не можуть бути стягнуті.

Законодавство передбачає обов'язкову участь банків у вексельній формі розрахунків.

Однією з банківських операцій є інкасування векселів, тобто отримання банком векселів від свого клієнта для стягнення за ним платежу у встановлений час.

44

При отриманні веселіше банк повідомляє про це банк платника за векселем. Інкасуються вексель містить спеціальний напис: "Передано на інкасо".

При настанні строку платежу за векселем банк пересилає його до банку платника для здійснення платежу. Якщо своєчасно платіж не надійшов, то банк пред'являє його до протесту в нотаріальну контору.

Протест векселя є публічним актом нотаріальної контори, яка офіційно фіксує відмова від платежу за векселем.