Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

2 - Передача комплекту платіжних вимог при реєстрі

profinstrument0142 - передача комплекту платіжних вимог при реєстрі в 2-х примірниках разом з документами про відвантаження в банк постачальника;

3 - повернення 2-го примірника реєстру разом з останнім примірником платіжного вимоги постачальнику;

4 - пересилання платіжних вимог разом з документами про відвантаження в банк платника;

22

5 - передача останнього примірника платіжної вимоги з відвантаження документами платникові як сповіщення;

6 - списання коштів з рахунку платника на підставі 1-го примірника платіжної вимоги при отриманні акцепту платника;

7 - пересилка 2-го примірника платіжної вимоги до банку постачальника;

8 - зарахування коштів рахунок постачальника.

9 - передача постачальнику виписки з розрахункового рахунка про зарахування коштів на його рахунок.

Платіжні вимоги, що знаходяться в картотеці № 2, можуть оплачуватися частковими платежами. Часткова оплата платіжної вимоги проводиться платіжним ордером встановленої форми в порядку, аналогічному порядку часткової оплати платіжного доручення, розглянутому в разд. 2.

Дану форму розрахунків можна оцінити як перспективну завдяки наявності ряду переваг:

1) вона базується на дотриманні всіх принципів безготівкових розрахунків; 2) прискорюється виписка розрахункових документів, так як їх оформлення здійснює сам одержувач платежу - постачальник - відразу ж після відвантаження продукції або надання послуг; 3) платіж відбувається тільки після згоди платника і контролю їм правильності виконання всіх умов договору; 4) постачальник має можливість на час відволікання коштів з господарського обороту в товари відвантажені отримати в банку факторинговий кредит

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Що собою представляють розрахунки по інкасо? Яку роль у розрахунках по інкасо виконує банк - емітент? Яку роль при даній формі розрахунків виконує виконуючий банк? Які розрахункові документи використовуються в даний час при розрахунках по інкасо?

23

У яких видах можуть здійснюватися розрахунки по інкасо? Що означає поняття "акцепт" і які види акцепту відомі в даний час? В яких випадках використовуються розрахунки платіжними вимогами з акцептом платника? Хто з учасників розрахунків (платник або одержувач платежу) оформляє платіжну вимогу і в якій кількості екземплярів? Який документообіг при даній формі розрахунків? Який вид акцепту застосовується в даний час? Як встановлюється термін для акцепту? Чи може платник відмовитися від акцепту платіжної вимоги і на якій підставі? Яким документом оформляється відмова від акцепту? Які дії виконуючого банку після оформлення платником відмови від акцепту? Хто з учасників розрахунків несе відповідальність за необгрунтовану відмову від акцепту? Які дії справляє виконуючий банк, якщо платник згоден оплатити, але у нього відсутні кошти? Чи можуть неоплачені через нестачу коштів платіжні вимоги оплачуватися частковими платежами? Які переваги розрахунків платіжними вимогами з акцептом платника?