Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

8 - Зарахування на підставі 2-го примірника платіжного

profinstrument1968 - зарахування на підставі 2-го примірника платіжного доручення грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника;

9 - передача постачальнику третій примірник платіжного доручення з випискою з розрахункового рахунку.

Платіжні доручення можуть бути як звичайними (поштовими), так і терміновими (телеграфними). При використанні системи електронних розрахунків передається електронна копія платіжного доручення.

Саме останній спосіб передачі платіжних доручень є переважаючим в даний час.

При постійних і рівномірних поставках товарів і наданні послуг покупці можуть розраховуватися з постачальниками платіжними дорученнями в порядку планових платежів. У цьому випадку розрахунки здійснюються не по кожній окремій відвантаженні або послугу, а шляхом періодичного перерахування коштів з рахунку покупця на рахунок постачальника в конкретні терміни і в певній сумі на основі плану відпуску товарів і послуг на майбутній місяць, квартал. Таким шляхом можуть проводитися розрахунки між торговими організаціями та їх постачальниками, а також розрахунки електростанцій, виробничих підприємств за вугілля, газ, енергію, метал і т. д.

Зазначені планові платежі можуть застосовуватися як по одногороднего, так і по іногороднім розрахунками. Сума кожного планового платежу встановлюється сторонами на наступний місяць (квартал), виходячи з узгодженої періодичності платежів і обсягу поставок за договором або фактичного постачання за попередній період.

Розрахунки платіжними дорученнями мають ряд переваг в порівнянні з іншими формами розрахунків: відносно простий і швидкий документообіг, прискорення руху грошових коштів, можливість для платника попередньої перевірки якості оплачуваних товарів і послуг, можливість використовувати дану форму розрахунків при нетоварних платежах, що робить розрахунки платіжними дорученнями найбільш перспективною формою розрахунків.

16

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Яка із сторін, що беруть участь у розрахунках оформляє платіжне доручення - платник або одержувач платежу? У яких випадках застосовуються розрахунки платіжними дорученнями? Чи приймає банк платіжні доручення за відсутності коштів на рахунку платника? Протягом якого періоду дійсно платіжне доручення? В скількох екземплярах оформляється платіжне доручення і яка роль кожного з них? Чи можна частково оплатити платіжне доручення при нестачі коштів для повної оплати? Який документ використовується три частковій оплаті і який порядок оплати платіжного доручення з допомогою часткових платежів? В які терміни банк зобов'язаний інформувати клієнта про виконання платіжного доручення? У яких випадках застосовуються розрахунки за допомогою планових платежів і що вони являють собою? У чому полягають переваги даної форми розрахунків?