Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Бланки суворої звітності

profinstrument179Дт 91207 "Бланки суворої звітності"

Кт 99999 У умовній оцінці чека 1 руб.

При видачі чекової книжки клієнтові оформляється проводка: Дт 99999 Кт91207

Надалі використання чеків у розрахунках здійснюється наступним чином.

Чек виписується платником в той момент, коли здійснюється платіж і вручаються одержувачу грошей (чекодержателю).

32

Чеки виписуються в одному примірнику і забезпечуються підписами осіб, уповноважених розпоряджатися грошовими коштами та відбитком печатки підприємства. Чек оплачується тільки в повній сумі.

Чек дійсний протягом 10 днів, не рахуючи дня виписки. Одночасно з заповненням чека заповнюється його корінець, який залишається в книжці чекодавця і виконує функцію контролю.

На корінці записується залишок ліміту чекової книжки.

На основі отриманих чеків чекодержатель складає реєстр чеків, який в необхідній кількості примірників передає в обслуговуючий його банк разом чеками.

У реєстрі чеків міститься наступна інформація:

1) найменування банку платника і його адресу; 2) номер рахунку чекодавця; 3) номер чека: 4) сума чека.

Банк постачальника пересилає всі примірники реєстру чеків разом із чеками в банк платника. На підставі першого примірника реєстру чеків кошти списуються з депонентської рахунку, про що повідомляється в банк постачальника.

Після отримання підтвердження про списання коштів банк постачальника зараховує їх на розрахунковий рахунок постачальника.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Що являє собою чек? У чому полягають переваги розрахунків чеками? Що може служити забезпеченням чеків? Які види чеків існують в даний час? Який вид чеків використовується в безготівкових розрахунках? Ким з учасників розрахунків (платником або одержувачем платежу) оформляється чек? Хто в даний час може бути емітентом розрахункових чеків? В яких розрахунках можуть застосовуватися чеки кредитних організацій? Як повинні встановлюватися правила проведення операцій з чеками? Що таке лімітована чекова книжка? Що розуміється під лімітом чекової книжки?

33

У який момент виписується чек? Яку роль виконує корінець чека? Протягом якого часу дійсний чек? Чи може бути оплачений чек не в повній сумі, зазначеній в ньому? Який порядок стягнення грошових коштів по чеку?