Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

В скількох екземплярах розрахункові документи повинні представлятися

profinstrument190В скількох екземплярах розрахункові документи повинні представлятися в банк? На підставі якого примірника розрахункових документів здійснюється списання грошових коштів? Протягом якого періоду дійсні розрахункові документи?

2. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Безготівкові розрахунки за товари та послуги, а також у зв'язку з фінансовими зобов'язаннями здійснюються в різних формах, кожна з яких має свої специфічні особливості в характері і рух розрахункових документів.

Форма розрахунків являє собою сукупність взаємопов'язаних елементів, до числа яких відносяться спосіб платежу і відповідний йому документообіг.

2.1. Розрахунки платіжними дорученнями

Платіжне доручення - розпорядження власника коштів банку, оформлене розрахунковим документом, про списання коштів з його рахунку і зарахування їх на рахунок отримувача грошей.

Це найбільш проста форма розрахунків. У той же час можливості застосування доручень - вельми різноманітні. Їх можна використовувати при розрахунках в господарстві як по товарних, так і за нетоварними операціями.

При цьому всі нетоварні платежі здійснюються виключно платіжними дорученнями.

У розрахунках за товари та послуги платіжні доручення використовуються в наступних випадках:

1) при розрахунках за отримані товари та надані послуги за умови посилання в дорученні на номер і дату товарно-транспортного документа, що підтверджує отримання товарів чи послуг платником; 2) для платежів в порядку попередньої оплати товарів та послуг (за умови наявності посилання в дорученні на номер договору, угоди, контракту, в яких передбачена передоплата); 3) для погашення кредиторської заборгованості по товарних операціях; 4) при розрахунках за товари і послуги за рішеннями суду та арбітражу; 5) при внесенні орендної плати за приміщення;

12

6) при здійсненні платежів транспортним, комунальним, побутовим підприємствам за експлуатаційне обслуговування та ін

У розрахунках за нетоварними операціями платіжні доручення використовуються для:

1) платежів до бюджету і позабюджетні фонди; 2) погашення банківських позичок і відсотків по них; 3) внесення внесків коштів у статутні фонди при установі акціонерних товариств, товариств і т. п.; 4) придбання акцій, облігацій, депозитних сертифікатів, банківських векселів; 5) сплати пені, штрафів, неустойок і т. д.