Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Відповідно до положення про безготівкові розрахунки

profinstrument095Відповідно до Положення про безготівкові розрахунки розрахунки по інкасо в даний час здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (у безспірному порядку).

Платіжні вимоги та інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів до рахунку платника через банк, що обслуговує отримувача коштів.

19

17 :: 18 :: 19 :: Утримання

2.2.1. Розрахунки платіжними вимогами, оплачуються з акцептом платника

Платіжна вимога є вимога постачальника до покупця оплатити через банк на підставі відвантажувальних документів вартість відвантаженої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Даний вид розрахунків може здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника.

Платіжна вимога складається на бланку встановленої форми, на якому, крім реквізитів, наведених в розд. 1.4, зазначаються:

умова оплати; термін для акцепту; дата відсилання платнику передбачених договором документів, якщо вони були відіслані платнику; найменування товару, номер і дата договору, номери документів, що підтверджують поставку товару, дата, спосіб поставки товару та інші реквізити в поле "Призначення платежу".

Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платника, виробляються наступним чином.

Постачальник представляє в обслуговуючий його банк платіжні вимоги при реєстрі, який складається у двох примірниках. Перший примірник реєстру оформляється двома підписами осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки. Він залишається в банку постачальника, підшивається в окрему папку, використовується в якості журналу прийнятих на інкасо документів і зберігається

19

у банку - емітенті відповідно до встановлених термінів зберігання документів.

Другий примірник реєстру разом з останніми примірниками платіжних вимог повертаються постачальнику в якості підтвердження прийому документів на інкасо.