Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

За економічним призначенням виділяють: розрахунки

profinstrument176За економічним призначенням виділяють:

1) Розрахунки без депонування коштів і без гарантії банку: • платіжні доручення; • платіжні тресканье-доручення; 2) Розрахунки без попереднього депонування коштів, але з гарантією банку: • акредитиви без покриття; 3) Розрахунки з попереднім депонуванням коштів і з гарантією банку : • покриті акредитиви; • чеки.

Значення безготівкових розрахунків полягає в тому, що:

1) розвиток безготівкових розрахунків зменшує кількість готівкових грошей в обігу, що призводить до зниження витрат обігу; 2) їх використання прискорює оборотність грошей, що також призводить до зменшення грошей в обігу; 3) використання безготівкових розрахунків згладжує сезонність обігу, тобто сезонні коливання кількості готівкових грошей; 4) розвиток безготівкових розрахунків сприяє концентрації грошових коштів в банках.

56

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації частини другої (постатейний). Під ред. проф. О. Н. Садикова - М.: ИНФРА - М, 1999. Положення ЦБР від 3 жовтня 2002р. № 2-П "Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації". Банківська справа. Під ред. проф. О. І. Лаврушіна - М.: Фінанси і статистика, 1998р. В. К. Немчинов. Облік і операційна техніка в банках. - М.: Банки і біржі, 1998р. К. Г. Парфьонов. Банківський облік і операційна техніка в 1999р. - М.: ЗАТ "Бухгалтерський бюлетень", 1998р. Ширинская З. Г., Нестерова Т. Н.. Соколинська Н. Е. Бухгалтерський облік і операційна техніка в банках.-2-е вид. 2-е, перераб. і доп. - М: Изд - во "Перспектива", 2000. - 635. Буянов В. П., Алексєєва Д. Г. Аналіз нормативного забезпечення банківських розрахунків (коментарі законодавства та схеми): Навчальний посібник. - М.: Видавництво "Іспит", 2003.-416с.

57

55 :: 56 :: 57 :: Утримання

1.Основи ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Система безготівкових розрахунків являє собою організацію безготівкового обороту, яка регулюється державними законами і банківськими правилами.

Учасниками безготівкових розрахунків є платники та одержувачі коштів (збирачі), а також обслуговують банки та банки - кореспонденти.

Система безготівкових розрахунків включає в себе наступні елементи:

1) принципи організації безготівкових розрахунків; 2) способи, джерела і черговість платежів; 3) форми безготівкових розрахунків.