Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Заліки взаємної заборгованості

profinstrument080КВЗ = (360/380) * 100% = 95%

Заліки взаємної заборгованості можуть проводитися між двома господарюючими суб'єктами, групові та міжгалузеві. За часом дії вони бувають разові (одноразові) та постійні.

Постійно діючі взаємозаліки здійснюються між підприємствами, що мають тривалі господарські зв'язки. Така форма розрахунків обумовлюється в угоді між

підприємствами, в якому встановлюється, хто з них буде вести рахунок обліку взаємних вимог. За цим рахунком підприємство зазначає, яку суму підприємство повинно отримати, і яку суму - оплатити.

Періодично перевіряється сальдо цього рахунку і в залежності від того, хто є боржником, виписується платіжне доручення або вимога-доручення. Таким чином, через банк проходить тільки не зачтенной сальдо.

Якщо у підприємств є разові взаємні претензії, то вони можуть звернутися в банк для здійснення взаємних розрахунків. При цьому підприємства представляють документи до заліку, а також можуть вказати найменування і номери документів, які потрібно відкликати з інших банків для проведення взаємозаліку.

Банк за проведення таких операцій стягує комісійні.

Разові групові заліки взаємних вимог застосовуються тоді, коли у декількох підприємств маються взаємні претензії. Підготовка до проведення даного заліку проводиться завчасно.

У ході підготовки сповіщаються всі учасники даного заліку і всі банки, що беруть участь у заліку. Кожному учаснику повідомляється дата відкриття особового рахунку для проведення заліку.

В ході проведення взаємозаліку кожному з учасників відкривається тимчасовий активно-пасивний рахунок "Розрахунки госпорганів по взаємозаліках". За дебетом цього рахунку відображаються суми, що надійшли даному підприємству від інших учасників, а по кредиту - сума за документами, відправленим на адресу інших учасників.

Щоденно виводиться сальдо, і дебетовий залишок перераховується на розрахунковий рахунок.

Якщо по закінченні строку проведення взаємозаліку в учасника заліку залишився борг перед іншим підприємством, то на суму боргу виписується платіжний документ, а при відсутності коштів на розрахунковому рахунку йому може бути видана позичка банку для погашення боргу та надано термін для погашення позики (як правило, до 2 місяців).