Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Значну частину сукупного грошового обороту

profinstrument185Значну частину сукупного грошового обороту становить безготівковий оборот, який являє собою сукупність платежів, що здійснюються шляхом безготівкових перерахувань.

Весь безготівковий оборот - платіжний, бо передбачає розрив у часі руху товарів і грошових коштів, при якому гроші виконують функцію засобу платежу.

Економічною базою безготівкових розрахунків є матеріальне виробництво. Внаслідок цього переважна частина безготівкового грошового обороту (приблизно 75%) припадає на розрахунки по товарних операціях, тобто на платежі за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги.

Інша частина безготівкового обороту являє собою розрахунки за нетоварними операціями, тобто розрахунки підприємств і організацій з держбюджетом і позабюджетними фондами, кредитними установами, органами управління, судом, арбітражем і т. д.

Безготівкові розрахунки на території Росії регулюються статтями Цивільного Кодексу Російської Федерації, Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)", Федеральним законом "Про банки і банківську діяльність", а також нормативними документами Банку Росії, основним з яких є Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації від 13.10. 2002р. № 2-П зі змінами та доповненнями.

Положення про безготівкові розрахунки регламентує загальні підходи до організації розрахунків і єдиний документообіг в банках.

У відповідності з чинним законодавством допускається використання наступних форм безготівкових розрахунків:

розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки чеками; розрахунки по акредитиву; розрахунки по інкасо.

Форма розрахунків між платником та одержувачем коштів визначається договором (угодою, окремими домовленостями).

Крім того, відповідно до Постановою Президії Верховної Ради РРФСР від 24.06.91 "Про застосування векселів

3

у господарському обороті РРФСР " всім підприємствам, організаціям, установам та підприємцям на правовій, юридичній основі дозволено здійснювати постачання продукції, виконання робіт і надання послуг у кредит, використовуючи для оформлення таких угод векселі. Порядок використання векселів регламентується "Положенням про переказний і простий вексель", Затвердженому постановою Президії Верховної Ради РРФСР від 24.06.91, а також Рекомендаціями Центрального Банку РРФСР по використанню векселів у господарському обороті (вересень 1991р.),