Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Розрахунки за акредитивами

profinstrument2152.4. Розрахунки за акредитивами

Акредитив - це умовне грошове зобов'язання, прийняте банком за дорученням його клієнта - платника, зробити платежі на користь одержувача коштів після пред'явлення одержувачем документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку здійснити такі платежі.

Акредитивна форма - одна з основних у міжнародних розрахунках. Певне поширення акредитив отримав і у внутрішніх розрахунках країни.

В ході еволюції розрахунків

Детальніше: Розрахунки за акредитивами

Розрахунки інкасовими дорученнями

profinstrument1722.2.3. Розрахунки інкасовими дорученнями

Для списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку використовуються також інкасові доручення. Розрахунки інкасовими дорученнями є приватним видом розрахунків по інкасо і застосовуються, коли документи мають бути оплачені пс пред'явленні,

Детальніше: Розрахунки інкасовими дорученнями

Розрахунки платіжними вимогами, оплачуються без акцепту платників

profinstrument1152.2.2. Розрахунки платіжними вимогами, оплачуються без акцепту платників

Платіжна вимога може використовуватися для безакцептного списання коштів з рахунків платників.

Відомі два випадки, в яких може застосовуватися безакцептне списання коштів:

1) коли право на безакцептне списання надається законодавством деяким підприємствам і організаціям за надані ім'я послуги

24

(Поштові, телеграфні, телефонні послуги, перевезення вантажів, електроенергію,

Детальніше: Розрахунки платіжними вимогами, оплачуються без акцепту платників

Розрахунки по інкасо

profinstrument21317

12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: Утримання

2.2. Розрахунки по інкасо

Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за якої банк (банк - емітент) за дорученням клієнта здійснює дії щодо одержання від платника платежу. Банк - емітент, який одержав доручення клієнта, може залучити для його виконання банк платника (виконуючий банк).

У тих випадках, коли банк - емітент

Детальніше: Розрахунки по інкасо

Списання банком коштів з рахунку проводиться

profinstrument029Списання банком коштів з рахунку проводиться на підставі першого примірника розрахункового документа.

Розрахункові документи приймаються банками до виконання за наявності на 1-му примірнику підписів осіб, які мають право підписувати розрахункові документи, та відбитку печатки незалежно від їх суми. Вони дійсні до пред'явлення в обслуговуючий банк протягом

Детальніше: Списання банком коштів з рахунку проводиться

Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать

profinstrument197Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.

9

7 :: 8 :: 9 :: Зміст

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Всі безготівкові розрахунки здійснюються на основі розрахункових документів, які здійснюють рух між господарюючими суб'єктами

Детальніше: Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать

За економічним призначенням виділяють: розрахунки

profinstrument176За економічним призначенням виділяють:

1) Розрахунки без депонування коштів і без гарантії банку: • платіжні доручення; • платіжні тресканье-доручення; 2) Розрахунки без попереднього депонування коштів, але з гарантією банку: • акредитиви без покриття; 3) Розрахунки з попереднім депонуванням коштів і з гарантією банку : • покриті акредитиви; • чеки.

Значення

Детальніше: За економічним призначенням виділяють:  розрахунки

Законодавством багатьох країн чек розглядається як різновид

profinstrument121Законодавством багатьох країн чек розглядається як різновид переказного векселя. При розрахунках чеками ініціатива початку процедури оплати належить кредитору (одержувачу платежу).

Перевага чека перед платіжними дорученнями полягає в тому, що покупець, переконавшись у тому, що придбану продукцію відповідає пред'явленим їм вимогам, одразу ж розраховується з постачальником чеком. Погашення боргу чеком означає перетворення заборгованості чекодавця в борг банківської

28

системи.

Детальніше: Законодавством багатьох країн чек розглядається як різновид

Заліки взаємної заборгованості

profinstrument080КВЗ = (360/380) * 100% = 95%

Заліки взаємної заборгованості можуть проводитися між двома господарюючими суб'єктами, групові та міжгалузеві. За часом дії вони бувають разові (одноразові) та постійні.

Постійно діючі взаємозаліки здійснюються між підприємствами, що мають тривалі господарські зв'язки.

Детальніше: Заліки взаємної заборгованості

Така форма заліків взаємних вимог була поширена в умовах

profinstrument083Така форма заліків взаємних вимог була поширена в умовах планової економіки і використовувалася для ліквідації накопичених взаємних боргів підприємств. Для умов ринкової економіки ця форма розрахунків нехарактерна, хоча, в принципі може бути здійснена, що було доведено в 1993 році.

В даний час найбільш поширеними є взаємозаліки,

Детальніше: Така форма заліків взаємних вимог була поширена в умовах