Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

На нової заставної, видаваної у випадках, передбачених

profinstrument014На нової заставної, видаваної у випадках, передбачених цим Законом, вказується також дата її видачі, а на дублікаті заставної - дата його видачі, які повинні бути завірені підписом посадової особи та скріплені печаткою органу, що зареєстрував іпотеку.

4. Орган, що здійснив державну реєстрацію іпотеки, залишає в своєму архіві копію договору про іпотеку, а якщо договір передбачає видачу заставної, також і копію заставної із додатками.

Стаття 23. Виправлення, зміна й доповнення реєстраційного запису про іпотеку

1. Виправлення технічних помилок у реєстраційному запису про іпотеку допускається на підставі заяви заставодавця або заставодержателя з повідомленням іншої сторони про внесений виправленні і за умови, що зазначене виправлення не може заподіяти шкоду третім особам або порушити їх законні інтереси.

2. Зміни та доповнення в реєстраційну запис про іпотеку вносяться на підставі угоди між заставодавцем і заставодержателем про зміну або про доповнення умов договору про іпотеку. Така угода має бути нотаріально посвідчена.

Зміни та доповнення реєстраційного запису про іпотеку не допускаються, якщо права заставоутримувача засвідчені заставної, за винятком випадку, передбаченого абзацом третім пункту 6 статті 13 справжнього Федерального закону.

Стаття 24. Витрати по реєстрації іпотеки

Витрати по сплаті зборів за державну реєстрацію іпотеки та внесенню змін і доповнень в реєстраційну запис про іпотеку покладаються на заставодавця, якщо угодою між ним і заставодержателем не встановлено інше.

Стаття 25. Погашення реєстраційного запису про іпотеку

Реєстраційна запис про іпотеку погашається на підставі заяви законного власника заставної, спільної заяви заставника й заставоутримувача або на підставі рішення суду, арбітражного суду або третейського суду про припинення іпотеки.

При погашенні реєстраційного запису про іпотеку у зв'язку з припиненням іпотеки заставна анулюється в порядку, встановленому цим Законом. Анульована заставна передається раніше зобов'язаному по ній особі на її вимогу.