Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Невідповідність договору про іпотеку, закладений і доданих

profinstrument179невідповідність договору про іпотеку, закладений і доданих до них документів вимогам, передбаченим законодавством Російської Федерації;

необхідності перевірки достовірності поданих документів.

3. Приймаючи рішення про відкладення державної реєстрації іпотеки, орган, що здійснює її державну реєстрацію, запитує необхідні документи або вимагає усунення виявлених невідповідностей.

При невиконанні вимог зазначеного органу в установлений ним строк в державній реєстрації іпотеки повинно бути відмовлено.

4. При наявності судового спору з приводу прав на майно, що є предметом іпотеки, або з приводу звернення на нього стягнення державна реєстрація іпотеки відкладається до вирішення спору судом.

5. Мотивовану відмову в державній реєстрації іпотеки повинен бути спрямований заставодавцю протягом строку, встановленого для її державної реєстрації.

Стаття 22. Реєстраційна запис про іпотеку та посвідчення державної реєстрації іпотеки

1. Реєстраційна запис про іпотеку в єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно має містити відомості про початковий заставодержателя, предмет іпотеки та сумі забезпеченого нею зобов'язання. Якщо договір про іпотеку передбачає, що права заставодержателя засвідчуються заставної, на це також вказується в реєстраційного запису про іпотеку.

Ці дані вносяться в реєстраційну запис про іпотеку на підставі договору про іпотеку.

2. Державна реєстрація іпотеки засвідчується шляхом напису на договорі про іпотеку, що містить повне найменування органу, що зареєстрував іпотеку, дату, місце державної реєстрації іпотеки та номер, під яким вона зареєстрована. Ці дані засвідчуються підписом посадової особи та скріплюються печаткою органу, що здійснив державну реєстрацію іпотеки.

3. Якщо договір про іпотеку передбачає видачу заставної, орган, що здійснив державну реєстрацію іпотеки, зобов'язаний забезпечити до моменту видачі заставної наявність в ній відомостей, передбачених пунктом 2 цієї статті, та вказівки на дату її видачі початкового заставодержателю, завірених підписом посадової особи та скріплених печаткою цього органу.