Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Незважаючи на те, що при іпотеці (заставі нерухомості) питання

profinstrument036Незважаючи на те, що при іпотеці (заставі нерухомості) питання страхування регулюються на законодавчому рівні, в іпотечних програмах федерального і регіонального рівнів при викладі підходів до страхування ризиків, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням, є певні відмінності.

Управління ризиком - це система заходів, спрямованих на раціональне поєднання всіх елементів в єдиній технології управління. Керуючись підходами до управління ризиками, необхідно провести класифікацію ризиків, що супроводжують іпотечному житловому кредитуванню, і розподілити їх між суб'єктами, які беруть участь в іпотечних операціях, для того, щоб рівномірно розподілити тягар фінансових витрат по захисту від ризиків. Зараз в різних іпотечних програмах, явно проглядається прагнення кредиторів перекласти ризики в основному на плечі позичальників, здійснюючи захист за допомогою страхування. В результаті значно збільшуються витрати (крім основного кредитного боргу) позичальника. Зниження витрат сприятиме розподіл ризиків на безпосередньо пов'язані і не пов'язані з іпотекою.

Саме така класифікація ризиків передбачена в відношенні лізингових операцій в Федеральному Законі від 29 листопада 1998р. № 164-ФЗ «Про лізинг».

Стаття 21. Страхування предмета лізингу та ризики.

1. Предмет лізингу може бути застрахований від ризиків втрати (загибелі), недостачі або пошкодження з моменту поставки майна продавцем (постачальником) і до моменту закінчення терміну дії договору лізингу, якщо інше не передбачено договором.

2. Страхування підприємницьких (фінансових) ризиків здійснюється як за згодою сторін договору лізингу, так і без угоди.

3. Сторони, які виконують обов'язки страхувальника і вигодонабувача, а також терміни страхування визначаються договором лізингу.

4. Лізингоодержувач у випадках, визначених законодавством Російської Федерації, повинен застрахувати свою відповідальність за виконання зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб в процесі користування лізинговим майном.