Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Нинішні труднощі іпотечного кредитування в основному

profinstrument044Нинішні труднощі іпотечного кредитування в основному пов'язані з неотлаженность законодавством, все ще нестабільною політичною та економічною ситуацією, практично повною відсутністю докладної і доступною масовому споживачеві інформації щодо іпотечного кредитування.

Відзначено, що у всьому світі зростає роль комерційних банків в іпотечному кредитуванні. Вони стають фінансовими «супермаркетами», надаючи широкий спектр послуг, включаючи великий набір іпотечних. У нашій країні, де банки є основним джерелом видачі кредитних ресурсів, впровадження іпотечного кредитування в повсякденну практику їх діяльності також є перспективним напрямком.

У другому розділі роботи на підставі банківської практики і російського законодавства розглянуті процедури оформлення іпотечного кредиту і особливості застави земельних ділянок, будівель і споруд, житлових будинків і квартир, способи погашення іпотечного кредиту.

У третьому розділі роботи визначено місце іпотечного кредитування в операціях банку, розглянуті різні схеми надання іпотечного кредиту комерційним банком - АКБ «Инвестсбербанк».

Проведений аналіз методів погашення іпотечного кредиту показав, що найбільш кращим для позичальника є варіант з постійним періодичним збільшенням внесків, а найменш - варіант погашення кредиту рівними терміновими виплатами. На жаль, багато російських банки видають іпотечні кредити за останнім методом погашення. Це пояснюється, по-перше, їх власною кредитною політикою, а по друге, жорсткими стандартами іпотечних програм, з якими вони співпрацюють.

Говорячи про Інвестсбербанка, можна сказати, що процедура іпотечного кредитування там відпрацьована і налагоджена. Діють як власні іпотечні програми банку, так і «чужі» - Дельтакредит, Московська іпотечна програма (в даний час, за рішенням уряду Москви, реалізація даної програми тимчасово призупинено). Обсяги видаваних кредитів ростуть.

У четвертому розділі розглянуті питання організації іпотеки на залізничному транспорті - Московської залізниці.

Підводячи підсумок необхідно зазначити наступне: умови, що складаються в сьогоднішній Росії, сприяють розвитку іпотечного кредитування вже не у вигляді окремих ініціатив комерційних банків або властей регіонів, а як цілісної системи при безпосередній участі держави. Широко поширена думка, що без досягнення макроекономічної стабілізації не можна очікувати швидкого і динамічного розвитку системи іпотечного кредитування. Однак є й реальні приклади зворотного: формування інститутів іпотечного кредитування в США, Німеччині та ряді інших країн починалося зовсім не в умовах високорозвиненої економіки. Для повторення успіхів цих країн в даній області, органи державної влади повинні проводити послідовну роботу щодо вдосконалення законодавчої бази, а також по створенню та розвитку інфраструктури даного дуже перспективного і потрібного для нашої країни виду кредитування. Для того, щоб в країні нормально (як в інших країнах) заробила модель іпотечного кредитування, - за різними оцінками, потрібно близько всього лише 50 млрд рублів.