Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Пенсійні фонди

profinstrument225Пенсійні фонди. У США, наприклад, ці фінансові інститути є одними з найбільш важливих учасників житлового інвестування, найбільшими інвесторами житлового ринку, так як в різних пенсійних схемах бере участь близько 40% всього працюючого населення і величезні пенсійні накопичення дозволяють цим інститутам створювати «довгі гроші».

Крім того, все більше зростає роль пенсійних фондів на інвестиційних фінансових ринках. Відбулася значну трансформація фінансових активів пенсійних фондів. До 70-х років ці активи становили в основному корпоративні акції та державні облігації. Однак велика інфляція (6-7%) протягом тривалого часу з'їдала велику частину коштів населення, вкладених і в ці цінні папери, в результаті чого збільшувався розрив між зобов'язаннями пенсійного фонду перед населенням і вартістю пенсійних активів (невідповідність їх реальних вартостей). Незахищеність і нестабільність активів, крах позиково-ощадних установ (який торкнувся всі фінансові ринки) - все це вимагало від пенсійних фондів різкої зміни попередньої інвестиційної політики. Необхідність збереження своїх активів, безпечного і ефективного вкладення пенсійних коштів у фінансові інструменти сприяла прямого інвестування фондами як в саму нерухомість (хеджувати від інфляції активи) та іпотечні кредити, так і в житлові цінні папери, забезпечені нерухомістю або заставними кредитами.

У 1999 р. в портфелі своїх активів багато великих пенсійні фонди вже мали близько 25% нерухомості. В цілому загальні інвестиції в нерухомість - вкладення коштів пенсійних фондів в акції, облігації, покупку заставних, видачу іпотечних кредитів склали на кінець 1999 р. приблизно 750 млрд. доларів.

В інших країнах пенсійні фонди також є учасниками системи іпотечного кредитування, однак розмах з діяльності набагато поступається американському.

Інвестиційні компанії (Фонди) - організації, які залучають кошти населення та юридичних осіб та інвестують їх у фінансові активи різних компаній - акції, облігації, іпотечні кредити, нерухомість, закладні та інші інвестиційні інструменти. Ефективність роботи інвестиційної компанії залежить в першу чергу від правильності укомплектування інвестиційного портфеля (набору інвестиційних інструментів, підібраних відповідно до цілей, прийнятними ризиками і необхідної прибутковістю). Існує велика різноманітність інвестиційних фондів з самою різною інвестиційною політикою і широким спектром фінансових операцій - від наднадійних до наддохідності, але ризикових.