Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Передача прав за заставною і заставу заставної

profinstrument218Передача прав за заставною і заставу заставної здійснюються в порядку, встановленому статтями 48 і 49 справжнього Федерального закону.

6. У разі часткового виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання боржник по ньому, заставодавець і законний власник заставної вправі укласти угоду, що передбачає:

така зміна предмета іпотеки, при якому закладеним визнається частина раніше закладеного за даним договором про іпотеку майна, якщо зазначена частина майна може бути самостійним об'єктом прав;

така зміна розміру забезпечення, при якому розмір вимог, що виникли з кредитного або іншого договору і забезпечених за цим договором про іпотеку, збільшується чи зменшується в порівнянні з тим, який забезпечувався іпотекою раніше.

Дана угода має бути нотаріально посвідчено.

7. При укладенні угод, зазначених у пункті 6 цієї статті та пункті 3 статті 36 справжнього Федерального закону, і переведення боргу за забезпеченим іпотекою зобов'язанням в цих угодах передбачається:

або внесення змін до змісту заставної шляхом додатки до неї нотаріально посвідченої копії даної угоди і вказівки на угоду як на документ, що є невід'ємною частиною заставної, в тексті самої заставної відповідно до правил частини другої статті 15 цього Закону;

або анулювання заставної і одночасна з цим видача нової заставної, складеної з урахуванням відповідних змін.

В останньому випадку одночасно із заявою про внесення змін в дані єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно заставодавець передає органу, який здійснив державну реєстрацію іпотеки, нову заставну, яка вручається заставодержателю в обмін на що знаходиться в його законному володінні заставну.

Анульована заставна зберігається в архіві органу, що здійснив державну реєстрацію іпотеки, до моменту погашення реєстраційного запису про іпотеку.

Стаття 14. Зміст заставної

1. Заставна повинна містити:

1) слово "заставна", включене в назву документа;