Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Погашення кредиту рівними термінової сплати; неповне погашення

profinstrument106· Погашення кредиту рівними термінової сплати;

· Неповне погашення заборгованості рівними термінової сплати з виплатою залишку боргу в кінці строку;

· Погашення кредиту на основі зростання щомісячних платежів протягом певного періоду;

· Погашення кредиту на основі постійного періодичного збільшення розміру внесків;

· Погашення кредиту з наданням пільгового по платежах періоду.

Розглянемо докладно кожний із заявлених методів.

· Погашення кредиту рівними термінової сплати. Платежі. як правило, здійснюються кілька разів у році (р - раз) відсотки нараховуються також кілька разів у році (m - раз) в кінці або на початку періоду (місяця, кварталу, року). При здійсненні платежів за кредит за цією схемою - це будуть, відповідно, ренти постнумерандо і пренумерандо.

При використанні складних відсотків і ренти постнумерандо в загальному вигляді для визначення термінової сплати (тобто, річної суми виплат, що включає частину боргу й суму нарахованих за рік відсотків) можна використовувати формулу:

де: D - Розмір виданої позики (кредиту);

- Коефіцієнт приведення p-термінової ренти;

g - % Ставка за кредит з розрахунку річних;

n - термін кредиту в роках;

р - число виплат протягом кожного року (наприклад, 12 при щомісячних виплатах, 4 - при щоквартальних);

m - кількість нарахувань% протягом кожного року.

Якщо платежі в рахунок погашення кредиту виробляються р - раз в році в кінці кожного періоду протягом n - років із розрахунку g -% річних, а відсотки нараховуються m - раз в році, то коефіцієнт приведення визначається за формулою:

При використанні складних відсотків і ренти пренумерандо (тобто, виплати по кредиту і нарахування процентів будуть проводитися на початку періодів), в загальному вигляді, для визначення термінової сплати можна використовувати формулу: