Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Подавати до суду позови про визнання угод, укладених

profinstrument034подавати до суду позови про визнання угод, укладених заставодавцем, недійсними;

здійснювати інші права, передбачені іпотечним контролем за діяльністю заставодавця.

Стаття 73. Звернення стягнення на заставлене підприємство

1. У разі невиконання заставодавцем зобов'язання, забезпеченого іпотекою підприємства, стягнення на заставлене майно може бути звернено тільки за рішенням суду.

2. До покупця, який придбав на публічних торгах підприємство, переходять стосуються останньому права та обов'язки власника підприємства з моменту державної реєстрації права власності на придбане майно.

Глава XIII. Особливості іпотеки житлових будинків і квартир

Стаття 74. Застосування правил про іпотеку житлових будинків і квартир

1. Правила цієї глави застосовуються до іпотеки призначених для постійного проживання індивідуальних і багатоквартирних житлових будинків і квартир, що належать на праві власності громадянам або юридичним особам.

2. Іпотека індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків і квартир, що перебувають у державній або муніципальній власності, не допускається.

3. Готелі, будинки відпочинку, дачі, садові будиночки та інші будівлі та приміщення, не призначені для постійного проживання, можуть бути предметом іпотеки на загальних підставах. Правила, встановлені для іпотеки житлових будинків і квартир, на них не поширюються.

4. У разі, коли предметом іпотеки є частина житлового будинку або частина квартири, що складається з однієї або кількох ізольованих кімнат, до такої іпотеці відповідно застосовуються правила цього Федерального закону про іпотеку житлового будинку та квартири.

5. Іпотека житлового будинку або квартири, що знаходяться у власності неповнолітніх громадян, обмежено дієздатних або недієздатних осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, здійснюється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації для здійснення угод з майном підопічних.

6. Договір про іпотеку, предметом якої є житловий будинок або квартира, які перебувають у власності громадянина, не може бути укладений через представника, за винятком випадків, передбачених пунктом 5 цієї статті.