Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Порядок продажу майна, закладеного за договором

profinstrument181Порядок продажу майна, закладеного за договором про іпотеку, на аукціоні визначається правилами статей 447-449 Цивільного кодексу Російської Федерації і справжнім Федеральним законом, а в тому, що ними не передбачено, визначається угодою про задоволення вимог заставодержателя в позасудовому порядку.

3. У випадках звернення стягнення на заставлене право оренди нерухомого майна воно реалізується у відповідності з правилами цього Закону з наступним оформленням поступки даного права.

Стаття 57. Порядок проведення прилюдних торгів

1. Публічні торги з продажу заставленого майна організовуються і проводяться органами, на які відповідно до процесуального законодавства Російської Федерації покладається виконання судових рішень, якщо інше не встановлено федеральним законом.

2. Публічні торги з продажу заставленого майна проводяться за місцем знаходження цього майна.

3. Організатор публічних торгів сповіщає про майбутні публічних торгах не пізніше ніж за місяць до їх проведення в періодичному виданні, яке є офіційним інформаційним органом органу виконавчої влади відповідного суб'єкта Російської Федерації, із зазначенням дати, часу і місця проведення прилюдних торгів, характеру продаваного майна та його початковій продажною ціни.

4. Особи, які бажають взяти участь у прилюдних торгах, вносять задаток в розмірі, строки та порядку, які повинні бути зазначені в повідомленні про публічних торгах. Розмір завдатку не може перевищувати 5 відсотків від початкової ціни продажу заставленого майна.

Особам, які брали участь у прилюдних торгах, але не виграли їх, задаток повертається негайно після закінчення публічних торгів. Завдаток також підлягає поверненню, якщо прилюдні торги не відбулися.

5. Присутність на публічних торгах з продажу заставленого майна не беруть участь у них осіб може бути обмежене тільки органами місцевого самоврядування в інтересах підтримання громадського порядку. На публічних торгах у всякому разі мають право бути присутніми особи, які мають права користування продаваним майном або речові права на це майно.