Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Широке використання кредиту є необхідною умовою

profinstrument071Широке використання кредиту є необхідною умовою нормального функціонування економіки будь-якої держави. Але кредитування неможливо без серйозного забезпечення інтересів кредитора. Еволюція розвитку кредитування показала, що найбільш ефективно ці інтереси можуть бути захищені за допомогою використання застави нерухомості, оскільки:

· Нерухомість порівняно мало схильна до ризику загибелі або раптового зникнення, а її наявність легко перевіряється;

· Нерухомість володіє ускладненою оборотоспособностью (пов'язаної з необхідністю реєстрації угод з нею в державних органах), що дозволяє кредитору легко проконтролювати, або взагалі заборонити її відчуження;

· Вартість нерухомості має тенденцію до постійного зростання, що дає кредитору гарантії повного погашення заборгованості;

· Висока вартість нерухомості і ризик її втрати є потужним стимулом боржника до точного і своєчасного виконання своїх зобов'язань перед кредитором.

Одним з інструментів захисту інтересів кредиторів допомогою використання застави нерухомості з'явилася іпотека.

Іпотека - це обтяження майнових прав власності на об'єкт нерухомості. Іпотечне кредитування - его кредитування під заставу нерухомості, тобто кредитування з використанням іпотеки як забезпечення повернення кредитних коштів.

Іпотечне кредитування є невід'ємним елементом ринкової економіки. Відображаючи закономірності розвитку світового банківського господарства, воно є одним із пріоритетних інструментів розвитку бізнесу.

Світовий досвід свідчить, що іпотечне кредитування сприяло відродженню промисловості, оздоровлення банківської системи, подолання безробіття і, в кінцевому підсумку, виходу з кризи Сполучених Штатів Америки - в 30-ті роки, Канади і Німеччини - в 40-50-і роки, Аргентини та Чилі - в 70-80-і роки, а також прискоренню проведення економічних реформ в цілому ряді країн. Певні надії на іпотеку як інструмент вирішення житлової проблеми покладаються і в Росії.

Іпотечне кредитування многофакторно впливає на процес розвитку будь-якої держави. Розвиток іпотечного бізнесу позитивно відбивається на функціонуванні реального сектора економіки - промисловості, будівництва, сільського господарства і т. д. Як показує світова практика, поширення іпотечного кредитування як ефективного способу фінансування капітальних вкладень може сприяти подоланню інвестиційної кризи.

Іпотечне кредитування має велике значення безпосередньо для розвитку банківської системи країни. Іпотека - це найважливіший інструмент, що забезпечує повернення кредиту. Іпотечний кредитний інститут, що діє в рамках системи іпотечного кредитування, є відносно стійким і рентабельним суб'єктом економічної діяльності. Тому, чим більше в банківській системі таких кредитних інститутів, тим стабільніше і ефективніше її діяльність в економічній системі країни в цілому.