Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Щодо заставодавця або заставодержателя порушено

profinstrument052щодо заставодавця або заставодержателя порушено справу про визнання його неплатоспроможним (банкрутом).

Стаття 55. Звернення стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку

1. Задоволення вимог заставодержателя за рахунок майна, закладеного за договором про іпотеку, без звернення до суду допускається на підставі нотаріально посвідченого угоди між заставодержателем і заставодавцем, укладеної після виникнення підстав для звернення стягнення на предмет іпотеки.

Угода про задоволення вимог заставодержателя щодо подальшого договором про іпотеку дійсно, якщо вона укладена за участю заставодержателів по попереднім договорам про іпотеку.

2. Задоволення вимог заставодержателя в порядку, передбаченому пунктом 1 цієї статті, не допускається, якщо:

1) для іпотеки майна потрібна згода або дозвіл іншої особи або органу;

2) предметом іпотеки є підприємство як майновий комплекс;

3) предметом іпотеки є майно, яке має значну історичну, художню або іншу культурну цінність для суспільства;

4) предметом іпотеки є майно, що перебуває у спільній власності, і будь-хто з його власників не дає згоди в письмовій чи іншій встановленої федеральним законом формі на задоволення вимог заставоутримувача у позасудовому порядку.

У зазначених випадках стягнення на закладене майно звертається за рішенням суду.

3. В угоді про задоволення вимог заставодержателя, укладеному відповідно до пунктом 1 цієї статті, сторони можуть передбачити:

1) реалізацію заставленого майна одним із способів, зазначених у статті 56 цього Закону;

2) придбання заставленого майна заставодержателем для себе або третіх осіб із зарахуванням у рахунок покупної ціни вимог заставодержателя до боржника, забезпечених іпотекою. У вказаній угоді не може бути передбачено придбання заставленого майна заставодержателем, якщо предметом іпотеки є земельна ділянка.

До угоди про придбання заставленого майна заставодержателем застосовуються правила цивільного законодавства Російської Федерації про договір купівлі-продажу, а в разі придбання майна заставодержателем для третіх осіб - також і про договір комісії.

4. При укладанні угоди про задоволення вимог заставодержателя відповідно до пунктом 1 цієї статті сторони повинні вказати в ньому: