Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Якщо договором про іпотеку не передбачено

profinstrument135Якщо договором про іпотеку не передбачено інше, звернення стягнення на майно, закладене для забезпечення зобов'язання, виконуваного періодичними платежами, допускається при систематичному порушенні строків їх внесення (більше трьох разів протягом 12 місяців, навіть якщо кожна прострочення незначна).

Стягнення за вимогами заставодержателя звертається на майно, закладене за договором про іпотеку, за рішенням суду. У зверненні стягнення на майно, закладене за договором про іпотеку, може бути відмовлено, якщо допущене боржником порушення забезпеченого іпотекою зобов'язання вкрай незначно і розмір вимог заставодержателя внаслідок цього явно несоразмерен вартості заставленого майна. Приймаючи рішення про звернення стягнення на майно, закладене за договором про іпотеку, суд повинен визначити і вказати в ньому:

1) суми, що підлягають сплаті заставодержателю з вартості заставленого майна;

2) спосіб реалізації майна, на яке звертається стягнення;

3) початкову продажну ціну заставленого майна в разі його реалізації;

4) заходи щодо забезпечення збереження майна до його реалізації, якщо такі необхідні.

На прохання заставодавця суд за наявності поважних причин має право в рішенні про звернення стягнення на заставлене майно відстрочити його реалізацію на строк до одного року. Відстрочка реалізації заставленого майна не звільняє боржника від відшкодування зрослих за час відстрочки збитків кредитора, належних кредитору відсотків та неустойки. Якщо боржник у межах наданої йому відстрочкою часу задовольнить вимоги кредитора, забезпечені іпотекою, суд за заявою заставодавця скасовує рішення про звернення стягнення.

Відстрочка реалізації заставленого майна не допускається, якщо вона може спричинити суттєве погіршення фінансового становища заставодержателя; якщо стосовно заставодавця або заставодержателя порушено справу про визнання його неплатоспроможним (банкрутом).

Задоволення вимог заставодержателя за рахунок майна, закладеного за договором про іпотеку, без звернення до суду допускається на підставі нотаріально посвідченого угоди між заставодержателем і заставодавцем, укладеної після виникнення підстав для звернення стягнення на предмет іпотеки. В угоді про задоволення вимог заставодержателя, сторони можуть передбачити: