Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Якщо зведення заставодавцем на закладеному

profinstrument035Якщо зведення заставодавцем на закладеному земельній ділянці будівлі або споруди спричиняє або може спричинити погіршення забезпечення, наданого заставодержателю іпотекою цієї ділянки, заставодержатель може вимагати зміни договору про іпотеку, в тому числі, якщо це необхідно, шляхом поширення іпотеки на зведена будівля або споруда.

Якщо іпотека встановлена на земельну ділянку, на якій знаходиться будівля або споруда, належить не заставодавцю, а іншій особі, при зверненні заставоутримувачем стягнення на цю ділянку і його реалізації до набувача ділянки переходять права та обов'язки, які стосовно цієї особи мав заставодавець як власник ділянки.

До договору про іпотеку земельної ділянки має бути додана в якості обов'язкового додатку копія плану (креслення кордонів) цієї ділянки, видана відповідним комітетом по земельних ресурсів та землеустрою.

2.4.2. Іпотека підприємств, будівель і споруд

При іпотеці підприємства як майнового комплексу право застави поширюється на всі входить до його складу майно.

Іпотека будівлі або споруди можлива тільки з одночасною іпотекою за тим же договором земельної ділянки, на якій знаходиться ця будівля або споруда, або частини цієї ділянки, функціонально забезпечує закладається об'єкт.

Якщо предметом іпотеки є підприємство і інше не передбачено договором, до складу закладеного майна входять відносяться до даного підприємства матеріальні та нематеріальні активи, в тому числі будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, готова продукція.

Склад переданого в іпотеку відноситься до підприємству майна і оцінка його вартості визначаються на основі повної інвентаризації цього майна. Акт інвентаризації, бухгалтерський баланс і висновок незалежного аудитора про склад і вартість майна, яке відноситься до підприємства, є обов'язковими додатками до договору про іпотеку.

Іпотекою підприємства може бути забезпечено зобов'язання, сума якого складає не менше половини вартості майна, яке відноситься до підприємства. Іпотекою підприємства забезпечується грошове зобов'язання, що підлягає виконанню не раніше ніж через рік після укладення договору про іпотеку. У разі, коли договором передбачено, що іпотекою підприємства забезпечується зобов'язання з менш тривалим терміном виконання, право на звернення стягнення на предмет іпотеки за невиконання або неналежне чином сповненому зобов'язанню виникає в заставоутримувача після закінчення року з моменту укладення договору про іпотеку.