Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Американська система іпотечного

profinstrument0451.3. 2. Американська система іпотечного кредитування

Економічна криза 20-30-х років, висока інфляція, нестабільність доходів населення, неефективна робота фінансових інститутів і численні банкрутства вимагали термінового і жорсткого втручання держави для виведення країни з економічної безвиході, Великої депресії, створення надійної та ефективної фінансової системи, і зокрема нової системи житлового фінансування.

У США для вирішення цих завдань, проведення революційних перетворень у країні був розроблений новий курс Рузвельта, однієї з програм якого була організація масової доступності заставного кредитування. Для цього державою були визначені такі основні задачі:

· Створення надійної системи житлового фінансування;

· Підтримка всіх суб'єктів житлового інвестування, гарантований захист приватних накопичень;

· Пошук постійних довгострокових джерел кредитних ресурсів на ці цілі.

Одним з перших передреформний кроків було створення спеціального Управління громадських робіт, яке направляло виручені кошти на будівництво пільгового житла для населення.

У 1932-1933 рр.. державою були створені основні базові загальнодержавні фінансові та інші інститути, пов'язані з іпотечним житловим кредитом, які стали офіційними провідниками нової кредитно-фінансової житлової політики. У 1932 р. була утворена Федеральна банківська система житлового кредитування, основна діяльність якої спрямована на освіту джерела ліквідних банківських коштів. У 1933 р. діяльність цієї системи була трансформована - створена корпорація кредитування домовласників (ККДВ), наділена правом рефінансування прострочених і сумнівних кредитів своїми облігаціями. Таким чином, протягом 3 років було погашено заборгованість на загальну суму 3093,4 млн. доларів.

У 1934 р. була утворена Федеральна житлова адміністрація (ФЖА, в даний час є підрозділом Міністерства житлового та міського розвитку), яка наділялась урядовими повноваженнями гарантування і страхування іпотечних кредитів приватним кредитним інститутам, а також компетенцією і засобами для видачі нових кредитів і будівництва пільгового субсидованого житла. Федеральна житлова адміністрація на відміну від ККДВ, оперувала з кредитами збанкрутілих банків, почала працювати вже з новими іпотечними кредитами.

Надалі, для безпосередньої участі держави в ринкових інвестиційних процесах, проведення великих загальнодержавних програм у галузі житла, були створені спеціальні агентства (Федеральна національна асоціація іпотечного кредитування, Федеральна корпорація житлового іпотечного кредиту). Вони були призначені для вироблення і впровадження цілком нової гарантованої державою фінансової технології (рис. 1.4.): Придбання стандартних іпотечних кредитів і їх пулів у банків і випуск на їхній базі цінних паперів, а також організація вторинного ринку кредитних боргів (іпотек), де ці кредити або цінні папери могли б вільно звертатися, нескінченно розширюючи інвестиційні рамки. Саме з організацією таких агентств вирішувалася найважливіша урядова завдання - створення ефективної низькоризикові іпотечної системи, що є головним стрижнем, стабилизирующем всю економіку.