Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

0Тделенія дороги на підставі списків

profinstrument1932.5. 0тделенія дороги на підставі списків Претендентів формують пропозиції щодо розподілу житлової площі строго відповідно до роками постановки на облік Претендентів і, запевнивши їх у керівництва відділень і райпрофсожей (теркомів), направляють керівництву дороги для узгодження у термін до 1 березня року введення об'єктів.

2.6. Узгоджені дорогою розподілу житлової площі передаються до Фонду для її оформлення.

3. Порядок і умови придбання житлової площі

3.1. Після отримання від житлового відділу служби цивільних споруд, водопостачання і водовідведення затвердженого керівництвом дороги прізвищами списку розподілу житлової площі Фонд укладає з Претендентами виходячи з умов максимальної раціональності один з наступних договорів:

а) купівлі-продажу в кредит з умовою розстрочки платежу;

б) купівлі-продажу з умовою повної оплати вартості квартири;

в) пайової участі в будівництві;

г) договір цесії (відступлення права вимоги);

3.2. Умови придбання працівниками дороги житлових приміщень визначені «Положенням про порядок будівництва та умови надання платної житлової площі на дорозі», відповідно до якого:

3.2.1.Очереднікам, які отримують житлову площу не вище встановленої норми на склад сім'ї з урахуванням раніше займаної житлової площі (18 кв. М. на людину) відповідно до черговості, вона надається з оплатою початкового внеску в розмірі не менше 15% від вартості житла, що купується і подальшої розстрочкою оплати решти вартості квартири строком до 15 років (термін розстрочки визначається виходячи з заяви Претендента і його сукупного сімейного доходу). При наявності надлишок в наданій житлової площі категоріям працівників, зазначених у цьому розділі, вони оплачуються одноразово з початковим внеском. Термін оплати початкового внеску визначається договором. Розмір раніше займаної житлоплощі не враховується, якщо Претендент проживає:

-у ветхому та невпорядкованому житловому фонді із зносом 65% і більше;

- в гуртожитку;

- в комунальній квартирі, за умови що на одного члена сім'ї
припадає менше 15 кв. м. загальної площі;

3.2.2. Молодим спеціалістам (визнаних такими згідно з Додатком № 9 до наказу начальника залізниці від 03.02.2000г. № 19 / Н), які направляються з виробничої необхідності на певну ділянку роботи і потребують поліпшення житлових умов, за клопотаннями підприємств, філій і структурних одиниць і рішенням керівництва дороги, житлова площа надається позачергово з оплатою початкового внеску не менше 5% і розстрочкою оплати залишилася вартості квартири до 15 років.