Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Висновок наступного договору про іпотеку, що передбачає

profinstrument0405. Висновок наступного договору про іпотеку, що передбачає складання та видачу заставної, не допускається.

Стаття 44. Попередження заставодержателів про попередньої і наступної ипотеках. Зміна попереднього договору про іпотеку

1. Заставодавець зобов'язаний повідомляти кожному наступному заставодержателю до укладення з ним договору про подальшу іпотеку відомості про всіх вже існуючих ипотеках даного майна, передбачені пунктом 1 статті 9 справжнього Федерального закону.

Невиконання заставодавцем цього обов'язку дає заставодержателю щодо подальшого договором право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків, якщо не буде доведено, що він міг отримати необхідні відомості про попередні ипотеках на підставі статті 26 цього Федерального закону з даних про їх державну реєстрацію.

2. Заставодавець, який уклав наступний договір про іпотеку, повинен негайно повідомити про це заставодержателів по попереднім іпотеках і на їх вимогу повідомити їм відомості про наступною іпотекою, передбачені пунктом 1 статті 9 справжнього Федерального закону.

3. Після укладення наступного договору про іпотеку зміна попереднього договору, яке тягне забезпечення нових вимог попереднього заставодержателя або збільшення обсягу вимог, вже забезпечених за цим договором (стаття 3), Допускається лише за згодою заставодержателя щодо подальшого договором.

4. Правила цієї статті не застосовуються, якщо сторонами у попередньому і наступному договорах про іпотеку є одні й ті ж особи.

Стаття 45. Державна реєстрація наступної іпотеки

Державна реєстрація наступної іпотеки здійснюється з дотриманням правил глави IV справжнього Федерального закону.

У подальшому договорі про іпотеку робляться відмітки про всі реєстраційних записах про попередніх ипотеках того ж майна.

Відмітка про подальшу іпотеку вноситься в реєстраційні записи про всіх попередніх ипотеках того ж майна.

Стаття 46. Задоволення вимог заставодержателів по попередньої і наступної іпотеках