Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Законодавча зашита та інструменти

profinstrument1571.6.2. Законодавча зашита та інструменти управління ризиками при здійсненні іпотечних операцій

Ризиками можна і потрібно управляти. Процес управління ризиками включає визначення видів ризиків; кількісну оцінку, створення резерву на покриття ризику; аналіз ризиків та розгляд можливих варіантів мінімізації викликаних ними втрат; формулювання політики з управління ризиками; здійснення проголошених заходів, стеження за ризиками, дотримання заданих параметрів. Від ефективного управління ризиками, їх збалансованого розподілу між суб'єктами іпотечного кредитування залежать надійність і стійкість іпотечних кредитних інститутів.

Методологічною основою, яку реально можна використовувати для управління ризиком при здійсненні іпотечних операцій може стати створена на міжнародному страховому ринку система «управління ризиком» (risk management),. Система включає чотири послідовних етапи (рис.1.6.).

Заставодержатель (кредитор), так само як і заставник (позичальник), сприймають, аналізують ризики, супутні іпотечним операціям, згідно своїм поглядам і прагненням. Для названих сторін договору про іпотеку вони носять об'єктивний і суб'єктивний характер.

Система «управління ризиком» (risk management)

Рис. 1.6.

. Результатом аналізу перелічених та інших ризиків є рішення заставодержателя або заставодавця залишити ризики на собі або перевести їх за відповідну плату на страховика, тобто здійснити страхування.

З метою забезпечення та реалізації операцій, пов'язаних з кредитуванням на придбання нерухомості, і в зв'язку з різноманіттям цих схем, здійснюється і може бути розроблено декілька видів страхування, певним чином регламентуються на законодавчому рівні Федеральним Законом «Про іпотеку» та Цивільним Кодексом РФ.

Федеральний закон від 16 липня 1998р. № 102-ФЗ «Про іпотеку (заставі нерухомості)».

Стаття 31. Страхування заставленого майна.

1. Страхування майна, закладеного за договором про іпотеку, здійснюється відповідно до умов цього договору.

2. При відсутності в договорі про іпотеку інших умов про страхування закладеного майна заставник зобов'язаний страхувати за свій рахунок це майно в повній вартості від ризиків втрати і пошкодження, а якщо повна вартість майна перевищує розмір забезпеченого іпотекою зобов'язання - на суму не нижче суми цього зобов'язання.