Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Застава майна за договором про іпотеку зберігає силу

profinstrument1953. Застава майна за договором про іпотеку зберігає силу незалежно від того, чи були при переході цього майна до інших осіб порушені які-небудь встановлені для такого переходу правила.

Стаття 39. Наслідки порушення правил про відчуження заставленого майна

При відчуженні майна, закладеного за договором про іпотеку, з порушенням правил пунктів 1 та 2 статті 37 цього Федерального закону заставодержатель має право за своїм вибором вимагати:

визнання угоди про відчуження закладеного майна недійсною і застосування наслідків, передбачених статтею 167 Цивільного кодексу Російської Федерації;

дострокового виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання і звернути стягнення на заставлене майно незалежно від того, кому воно належить.

В останньому випадку, якщо доведено, що набувач майна, закладеного за договором про іпотеку, в момент його придбання знав або повинен був знати про те, що майно відчужується з порушенням правил статті 37 справжнього Федерального закону, такий набувач несе в межах вартості зазначеного майна відповідальність за невиконання забезпеченого іпотекою зобов'язання солідарно з боржником по цьому зобов'язанню. Якщо заставлене майно відчужене з порушенням зазначених правил заставодавцем, не є боржником по забезпеченому іпотекою зобов'язанню, солідарну з цим боржником відповідальність несуть як набувач майна, так і колишній заставодавець.

Стаття 40. Обтяження заставленого майна правами інших осіб

1. Якщо інше не передбачено федеральним законом або договором про іпотеку, заставодавець має право без згоди заставодержателя здавати закладене майно в оренду, передавати його в тимчасове безоплатне користування і за угодою з іншою особою надавати останньому право обмеженого користування цим майном (сервітут) при умовах, що:

термін, на який майно надається у користування, не перевищує терміну забезпеченого іпотекою зобов'язання;

майно надається в користування для цілей, відповідних призначенню майна.

2. У разі звернення заставодержателем стягнення на заставлене майно по підставах, передбачених федеральним законом або договором про іпотеку, всі права оренди та інші права користування цим майном, надані заставодавцем третім особам без згоди заставодержателя після укладення договору про іпотеку, припиняються з моменту набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на майно, а якщо вимоги заставодержателя задовольняються без звернення до суду - з моменту нотаріального посвідчення угоди між заставодавцем і заставодержателем про звернення стягнення відповідно до статтею 55 справжнього Федерального закону.