Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Заставодержатель має право звернути стягнення на майно, закладене

profinstrument0371. Заставодержатель має право звернути стягнення на майно, закладене за договором про іпотеку, для задоволення за рахунок цього майна названих у статті 3 цього Федерального закону вимог, викликаних невиконанням або неналежним виконанням забезпеченого іпотекою зобов'язання, зокрема несплатою або несвоєчасною сплатою суми боргу повністю або в частині, якщо договором не передбачено інше.

При розбіжності умов договору про іпотеку і умов забезпеченого іпотекою зобов'язання щодо вимог, які можуть бути задоволені шляхом звернення стягнення на заставлене майно, перевага віддається умовами договору про іпотеку.

2. Якщо договором про іпотеку не передбачено інше, звернення стягнення на майно, закладене для забезпечення зобов'язання, виконуваного періодичними платежами, допускається при систематичному порушенні строків їх внесення, тобто при порушенні строків внесення платежів більше трьох разів протягом 12 місяців, навіть якщо кожна прострочення незначна.

3. За вимогами, викликаним невиконанням або неналежним виконанням забезпеченого іпотекою зобов'язання, стягнення на заставлене майно не може бути звернено, якщо відповідно до умов такого зобов'язання і застосовними до нього федеральними законами та іншими правовими актами Російської Федерації (пункти 3 і 4 статті 3 Цивільного кодексу Російської Федерації) боржник звільняється від відповідальності за таке невиконання або неналежне виконання.

4. У випадках, передбачених статтями 35, 39 і 41 справжнього Федерального закону, заставодержатель має право вимагати дострокового виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання, а при невиконанні цієї вимоги - звернення стягнення на заставлене майно, навіть якщо забезпечене іпотекою зобов'язання виконується належним чином.

Стаття 51. Судовий порядок звернення стягнення на заставлене майно

Стягнення за вимогами заставодержателя звертається на майно, закладене за договором про іпотеку, за рішенням суду, за винятком випадків, коли відповідно до статтею 55 цього Федерального закону допускається задоволення таких вимог без звернення до суду.