Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Назву закладеного за договором про іпотеку майна, за рахунок

profinstrument1661) назву закладеного за договором про іпотеку майна, за рахунок якого задовольняються вимоги заставодержателя, та вартість цього майна;

2) суми, що підлягають сплаті заставодержателю боржником на підставі забезпеченого іпотекою зобов'язання і договори про іпотеку, а якщо заставодавцем є третя особа, також і заставодавцем;

3) спосіб реалізації заставленого майна або умова про його придбання заставодержателем;

4) відомі сторонам на момент укладання угоди попередні і наступні іпотеки даного майна і наявні щодо цього майна у третіх осіб речові права та права користування.

5. Угода про задоволення вимог заставодержателя в позасудовому порядку, укладену на підставі пункту 1 цієї статті, може бути визнано судом недійсним за позовом особи, чиї права порушені цією угодою.

Глава X. Реалізація заставленого майна, на яке

звернено стягнення

Стаття 56. Способи реалізації заставленого майна

1. Майно, закладене за договором про іпотеку, на яке за рішенням суду звернено стягнення відповідно до цього Федеральним законом, реалізується шляхом продажу з публічних торгів, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Порядок проведення прилюдних торгів з продажу майна, закладеного за договором про іпотеку, визначається процесуальним законодавством Російської Федерації, оскільки цим законом не встановлені інші правила.

2. Приймаючи рішення про звернення стягнення на заставлене майно, суд може за згодою заставодавця та заставодержателя встановити в рішенні, що майно підлягає реалізації шляхом продажу на аукціоні. Такий же спосіб реалізації заставленого майна може бути передбачений заставодавцем і заставодержателем в угоді про задоволення вимог заставодержателя в позасудовому порядку, укладеному відповідно до пунктом 1 статті 55 справжнього Федерального закону.

Реалізація заставленого майна шляхом продажу на аукціоні не допускається у випадках, коли стягнення на це майно відповідно до пунктом 2 статті 55 цього Федерального закону не може бути звернено у позасудовому порядку.