Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Написи на заставній, що забороняють її наступну передачу іншим

profinstrument2004. Написи на заставній, що забороняють її наступну передачу іншим особам, нікчемні.

5. Якщо третя особа відповідно до пунктом 2 статті 313 Цивільного кодексу Російської Федерації повністю виконало за боржника забезпечене іпотекою зобов'язання, воно вправі вимагати передачі йому права за заставною. При відмові заставодержателя передати ці права третя особа може вимагати в судовому порядку переведення цих прав на себе.

Стаття 49. Застава заставної

1. Заставна може бути закладена шляхом її передачі іншій особі (заставодержателю заставної) в забезпечення зобов'язання за кредитним договором або іншого зобов'язання, яке виникло між цією особою і заставодержателем, спочатку названим в заставної, або її іншим законним власником (іпотечним заставодержателем).

2. При невиконанні зобов'язання, забезпеченого заставою заставної, іпотечний заставодержатель зобов'язаний на вимогу заставодержателя заставної передати йому свої права по заставної в порядку, на умовах і з наслідками, які передбачені статтею 48 справжнього Федерального закону. При відмові передати ці права заставодержатель заставної може вимагати в судовому порядку переведення цих прав на себе.

3. Заставодержатель заставної, якій передані або на якого судом переведені права за заставною, має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до умов заставної.

Виручені в результаті реалізації предмета іпотеки суми звертаються в погашення боргу іпотечного заставодержателя заставодержателю заставної, а сума, що залишилася передається іпотечному заставодержателю в погашення належного йому боргу по кредитному договору чи іншому зобов'язанню, забезпеченому іпотекою за заставною, іншим кредиторам заставодавця і самому заставодавцю у відповідності зі статтею 61 справжнього Федерального закону.

4. Іпотечним заставодержателем на заставної може бути зроблена спеціальна заставна передавальний напис, що дає заставодержателю заставної право після закінчення певного терміну продати заставну з тим, щоб утримати із виручених грошей суму забезпеченого її заставою зобов'язання.

Глава IX. Звернення стягнення на майно, закладене

за договором про іпотеку

Стаття 50. Підстави звернення стягнення на заставлене майно