Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Після звернення стягнення на закладений

profinstrument1982. Після звернення стягнення на закладений житловий будинок або квартиру і реалізації цього майна заставодавець і проживають разом з ним члени його сім'ї зобов'язані на вимогу власника житлового будинку або квартири протягом місяця звільнити займане приміщення за умов, що:

житловий будинок або квартира був закладений за договором про іпотеку в забезпечення повернення кредиту, наданого на придбання або будівництво цього житлового будинку або квартири;

проживають з заставодавцем члени його сім'ї дали до укладення договору про іпотеку, а якщо вони були вселені в закладений житловий будинок або квартиру пізніше - до їх вселення нотаріально засвідчене зобов'язання звільнити закладений житловий будинок або квартиру у разі звернення на нього стягнення.

3. Особи, які проживають у закладених житлових будинках або квартирах на умовах договору найму або договору оренди житлового приміщення, не підлягають виселенню при реалізації закладеного житлового будинку або квартири. Ув'язнений з ними до укладення договору про іпотеку договір найму або договір оренди житлового приміщення зберігає силу. Умови його розірвання визначаються Цивільним кодексом Російської Федерації та житловим законодавством Російської Федерації.

Глава XIV. Прикінцеві положення

Стаття 79. Введення в дію цього Закону

1. Ввести в дію справжній Федеральний закон з дня його офіційного опублікування.

2. Норми Закону Російської Федерації "Про заставу" з дня введення в дію цього Закону підлягають застосуванню до застави нерухомого майна (іпотеки) лише остільки, оскільки вони не суперечать цьому Федеральним законом.

Надалі до приведення у відповідність із цим Законом федеральних законів та інших правових актів Російської Федерації (пункти 3 і 4 статті 3 Цивільного кодексу Російської Федерації) ці федеральні закони та інші правові акти Російської Федерації застосовуються в частині, що не суперечить цьому Федеральним законом.

3. Правила цього Закону застосовуються до відносин, що виникають у зв'язку із заставою нерухомого майна (іпотекою) після його введення в дію.

За відносин, що виникли до введення в дію цього Закону, справжній Федеральний закон застосовується до тих прав і обов'язків, які виникнуть після введення його в дію.