Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Продаж та придбання на публічних торгах, аукціоні

profinstrument2022. Продаж та придбання на публічних торгах, аукціоні або за конкурсом закладених земельних ділянок здійснюються з дотриманням встановлених федеральним законом обмежень щодо кола осіб, які можуть набувати такі ділянки.

Глава XII. Особливості іпотеки підприємств, будівель і споруд

Стаття 69. Іпотека підприємств, будівель або споруд із земельною ділянкою, на якій вони знаходяться

При іпотеці підприємства як майнового комплексу (далі підприємство) право застави поширюється на всі входить до його складу майно (пункт 2 статті 340 Цивільного кодексу Російської Федерації). Іпотека будівлі або споруди можлива тільки з одночасною іпотекою за тим же договором земельної ділянки, на якій знаходиться ця будівля або споруда, або частини цієї ділянки, функціонально забезпечує закладається об'єкт, або належить заставодавцю права оренди цієї ділянки або його відповідної частини.

На належне заставодавцю право постійного користування земельною ділянкою, на якій знаходиться підприємство, будівлю або споруду, право застави не поширюється. При зверненні стягнення на таке підприємство, будівлю або споруду особа, яка набуває це майно у власність, набуває право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі, що й попередній власник (заставник) нерухомого майна.

Стаття 70. Іпотека підприємства як майнового комплексу

1. Передача підприємства в іпотеку допускається за наявності згоди власника майна, яке відноситься до підприємства, або уповноваженого ним органу. Договір про іпотеку підприємства, укладений з порушенням цієї вимоги, мізерний.

2. Якщо предметом іпотеки є підприємство і інше не передбачено договором, до складу закладеного майна входять відносяться до даного підприємства матеріальні та нематеріальні активи, в тому числі будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, готова продукція, права вимоги, виняткові права.

3. Склад переданого в іпотеку відноситься до підприємству майна і оцінка його вартості визначаються на основі повної інвентаризації цього майна. Акт інвентаризації, бухгалтерський баланс і висновок незалежного аудитора про склад і вартість майна, яке відноситься до підприємства, є обов'язковими додатками до договору про іпотеку.