Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

У разі оголошення повторних прилюдних

profinstrument1554. У разі оголошення повторних прилюдних торгів такими з причин, вказаних в пункті 1 цієї статті, заставодержатель має право придбати (залишити за собою) заставлене майно за ціною не більше ніж на 25 відсотків нижче його початкової ціни продажу на перших публічних торгах і зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги, забезпечені іпотекою майна.

Якщо заставодержатель залишив за собою заставлене майно, яке за своїм характером і призначенням не може йому належати, в тому числі майно, яке має значну історичну, художню або іншу культурну цінність для суспільства, земельну ділянку, він зобов'язаний протягом року провести відчуження даного майна відповідно зі статтею 238 Цивільного кодексу Російської Федерації.

5. Якщо заставодержатель не скористається правом залишити предмет іпотеки за собою протягом місяця після оголошення повторних прилюдних торгів такими, іпотека припиняється.

Стаття 59. Продаж заставленого майна на аукціоні

1. В якості організатора аукціону з продажу заставленого майна виступає обрана для цього заставоутримувачем за згодою заставодавця спеціалізована організація, яка діє на підставі договору з заставодержателем і виступає від його або від свого імені.

2. Продаж заставленого майна на аукціоні допускається, якщо аукціон є відкритим.

Продаж заставленого майна на закритому аукціоні допускається лише у випадках, передбачених федеральним законом.

3. Протягом п'яти днів з моменту виконання вимоги про оплату майна особою, що виграв аукціон, організатор аукціону укладає з ним договір купівлі-продажу. Цей договір і протокол про результати аукціону є підставою для внесення необхідних записів в єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно.

Стаття 60. Припинення звернення стягнення на заставлене майно та його реалізації

1. Боржник за забезпеченим іпотекою зобов'язанням і заставодавець, який є третьою особою, вправі припинити звернення стягнення на заставлене майно, задовольнивши всі забезпечені іпотекою вимоги заставодержателя, невиконання яких послужило підставою для звернення стягнення на майно, в обсязі, який ці вимоги мають до моменту сплати відповідних сум. Це право може бути здійснено в будь-який час до моменту продажу заставленого майна на публічних торгах, аукціоні або за конкурсом або придбання права на це майно в установленому порядку заставодержателем.