Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Уступка заставодержателем прав за договором про іпотеку

profinstrument1153. Уступка заставодержателем прав за договором про іпотеку іншій особі дійсна, якщо тій самій особі відступлені права вимоги до боржника за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою.

Якщо не доведено інше, відступлення прав за договором про іпотеку означає і поступку прав за забезпеченим іпотекою зобов'язанням.

4. Відступлення прав за договором про іпотеку відповідно до пунктами 1 і 2 статті 389 Цивільного кодексу Російської Федерації повинна бути нотаріально посвідчена і підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації угод з нерухомим майном.

5. Відступлення прав за договором про іпотеку або забезпеченому іпотекою зобов'язанню, права з яких засвідчені заставної, не допускається. При здійсненні такої угоди вона визнається нікчемною.

Стаття 48. Передача прав за заставною

1. Передача прав за заставною здійснюється шляхом вчинення на ній передавального напису на користь іншої особи (власника заставної) і передачі заставної цій особі.

У передавальному написі повинно бути точно і повно зазначено ім'я (найменування) особи, якій передаються права за заставною. Передавальні написи на заставній, що не містять такої вказівки (бланкові передаточні написи), вважаються нікчемними.

Передавальний напис має бути підписана зазначеним у заставній заставодержателем, а якщо цей напис не є першою - власником заставної, названим в попередній передавального напису.

2. Передача прав по заставної іншій особі означає передачу тим самим цим же особі прав по забезпеченому іпотекою зобов'язанню.

Законному власнику заставної належать всі засвідчені нею права, в тому числі права заставодержателя і права кредитора за забезпеченим іпотекою зобов'язанням, незалежно від прав первісного заставоутримувача і попередніх власників заставної.

3. Власник заставної вважається законним, якщо його права на заставну грунтуються на останній передавального напису і на безперервному ряді наявних на ній попередніх передавальних написів. Він не вважається законним власником заставної, якщо доведено, що заставна вибула з володіння будь-кого з осіб, які зробили передавальні написи, в результаті розкрадання або іншим чином мимо волі цієї особи, про що власник заставної, купуючи її, знав або повинен був знати.