Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Фахівцям, перекладним з виробничої необхідності в іншу

profinstrument0973.2.3. Фахівцям, перекладним з виробничої необхідності в іншу місцевість, віддалену від їх місця проживання, платна житлоплощу надається позачергово, на тих же умовах що і для черговиків. При цьому за окремим рішенням керівництва дороги і Дорпрофсожу за ними зберігається раніше займаючи житлоплощу, або надається додаткова пільга по оплаті придбаної житлової площі.

3.2.4. Фахівцям, за родом діяльності яких вимагається наближення їх місця проживання до місця роботи в рамках однієї місцевості, житлова площа за рішенням адміністрації і відповідного профспілкового органу надається позачергово з одноразовою 100% оплатою її вартості, при цьому за ними зберігається раніше займана площа.

3.2.5. До 20% житла, що будується за участю Фонду, може бути надано черговикам позачергово, за умови виплати ними первинного внеску в розмірі не менше 50% вартості квартири, що купується або погашення залишилася вартості в термін до 5 років. При цьому перевага надається оплатили найбільший початковий внесок, аж до 100% вартості квартири. При відсутності на цю площу бажаючих черговиків, на таких же умовах оплати початкового внеску, але з розстрочкою платежу під 10% річних, житлова площа може надаватися працівникам дороги або підприємств системи Міністерства шляхів сполучення Росії, що не перебувають на обліку щодо поліпшення житлових умов, яким також за окремим рішенням керівництва дороги і Дорпрофсожу квартири можуть надаватися за ринковою вартістю.

З. З. Після підписання одного з договорів, зазначених у пункті 3.1. Претендент оплачує суму обов'язкового внеску, виходячи з умов, визначених відповідно до п.3.2., З наданням Фонду документа, що підтверджує зроблену оплату. Частина, що залишилася вартості квартири оплачується Претендентом відповідно до укладеного договору, щомісяця рівними частинами в термін до 25 числа кожного місяця, починаючи з наступного місяця після укладення договору. Розмір щомісячного платежу не повинен перевищувати 35% сукупного щомісячного доходу сім'ї Претендента, при цьому залишилися у розпорядженні сім'ї кошти не повинні бути нижче прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї для конкретного регіону.

3.4. У разі надання Претендентові розстрочки останній зобов'язаний щорічно з 01.01.2004р. надавати Фонду довідки про сукупний сімейному доході членів сім'ї, зазначених в анкеті (далі по тексту - довідка). Виходячи з аналізу надаються щорічно довідок про сукупний сімейному доході Претендента і зазначених в анкеті членів його сім'ї, Фонд має право скоротити термін розстрочки і змінити розмір щомісячних платежів без перерахунку вартості квартири, про що в письмовій формі протягом місяця Фонд повідомляє Претендента.