Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Що є предметом іпотеки майно, з вартості

profinstrument1202) що є предметом іпотеки майно, з вартості якого задовольняються вимоги заставодержателя;

3) спосіб реалізації майна, на яке звертається стягнення;

4) початкову продажну ціну заставленого майна при його реалізації. Початкова продажна ціна майна на публічних торгах визначається на основі угоди між заставодавцем і заставодержателем, а в разі спору - самим судом;

5) заходи щодо забезпечення збереження майна до його реалізації, якщо такі необхідні.

3. На прохання заставодавця суд за наявності поважних причин має право в рішенні про звернення стягнення на заставлене майно відстрочити його реалізацію на строк до одного року у випадках, коли:

заставодавцем є громадянин незалежно від того, яке майно закладено їм за договором про іпотеку, за умови, що застава не пов'язаний із здійсненням цим громадянином підприємницької діяльності;

предметом іпотеки є земельна ділянка зі складу земель сільськогосподарського призначення, на які поширюється дія цього Закону.

Визначаючи термін, на який надається відстрочення реалізації заставленого майна, суд враховує в тому числі те, що сума вимог заставодержателя, які підлягають задоволенню з вартості заставленого майна на момент закінчення відстрочки, не повинна перевищувати вартість заставленого майна за оцінкою, зазначеною в договорі про іпотеку.

Відстрочка реалізації заставленого майна не порушує прав і обов'язків сторін за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою цього майна, і не звільняє боржника від відшкодування зрослих за час відстрочки збитків кредитора, належних кредитору відсотків та неустойки.

Якщо боржник у межах наданої йому відстрочкою часу задовольнить вимоги кредитора, забезпечені іпотекою, суд за заявою заставодавця скасовує рішення про звернення стягнення.

4. Відстрочка реалізації заставленого майна не допускається, якщо:

вона може спричинити суттєве погіршення фінансового становища заставодержателя;