Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Якщо забезпечується іпотекою зобов'язання

profinstrument2115. Якщо забезпечується іпотекою зобов'язання підлягає виконанню частинами, в договорі про іпотеку повинні бути вказані терміни (періодичність) відповідних платежів та їх розміри або умови, що дозволяють визначити ці розміри.

6. Якщо права заставоутримувача у відповідності зі статтею 13 цього Федерального закону засвідчуються заставної, на це вказується в договорі про іпотеку.

Стаття 10. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація договору про іпотеку

1. Договір про іпотеку повинен бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації.

Договір, в якому відсутні будь-які дані, зазначені в статті 9 справжнього Федерального закону, або порушені правила пункту 4 статті 13 справжнього Федерального закону, не підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації як договору про іпотеку.

Недотримання правил про нотаріальне посвідчення та державної реєстрації договору про іпотеку тягне його недійсність. Такий договір вважається нікчемним.

2. Договір про іпотеку вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

3. При включенні угоди про іпотеку в кредитний або інший договір, що містить забезпечується іпотекою зобов'язання, щодо форми та державної реєстрації цього договору повинні бути дотримані вимоги, встановлені для договору про іпотеку.

4. Якщо в договорі про іпотеку зазначено, що права заставодержателя відповідно до статтею 13 цього Федерального закону засвідчуються заставної, разом з таким договором нотаріусу подається заставна. Нотаріус робить на заставній відмітку про час і місце нотаріального посвідчення договору про іпотеку, нумерує і скріплює печаткою листи заставної відповідно до частиною другою пункту 3 статті 14 справжнього Федерального закону.

Стаття 11. Виникнення права застави за договором про іпотеку

1. Передбачені цим законом та договором про іпотеку права заставодержателя на майно, закладене за цим договором (право застави), виникають з моменту укладення договору про іпотеку, а якщо зобов'язання, що забезпечується іпотекою, виникло пізніше - з моменту виникнення цього зобов'язання.

2. Майно, закладене за договором про іпотеку, вважається обтяженим іпотекою з моменту виникнення права застави.